Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-08-16 12:05:29
Wygasł: 2013-09-16

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Biechowie stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2013-08-02 09:39:45
Wygasł: 2013-09-02

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Sroczków

Opublikowany: 2013-08-02 09:37:50
Wygasł: 2013-09-02

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Sroczków

Opublikowany: 2013-08-02 09:36:06
Wygasł: 2013-09-02

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - ul. Ogrodowa

Opublikowany: 2013-08-02 09:32:11
Wygasł: 2013-09-02

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - ul. Biechowska

Opublikowany: 2013-08-02 09:29:43
Wygasł: 2013-09-02

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Karsy Dolne

Opublikowany: 2013-08-01 14:30:43
Wygasł: 2013-08-12

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2013-07-26 10:42:48
Wygasł: 2013-08-05

Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej

Opublikowany: 2013-07-19 09:17:00
Wygasł: 2013-07-31

Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów

Opublikowany: 2013-07-15 13:54:30
Wygasł: 2013-07-23

Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013-2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej

Opublikowany: 2013-06-27 13:52:48
Wygasł: 2013-07-09

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2013-06-14 11:32:11
Wygasł: 2013-06-19

Przedmiotem zamówienia jest odmulanie rowów na głębokość do 60cm wykonane przy pomocy koparki kołowej i gąsiennicowej wraz w wywozem urobku. Planowana łączna długość odcinków rowów ok 1200m.

Opublikowany: 2013-06-06 13:13:14
Wygasł: 2013-06-20

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem nowych wiat przystankowych

Opublikowany: 2013-06-06 09:17:22
Wygasł: 2013-06-13

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą na Bazę Gminy Pacanów w Słupii znaków drogowych wraz z uchwytami uniwersalnymi

Opublikowany: 2013-05-31 11:28:46
Wygasł: 2013-07-02

Wójt Gminy Pacanów ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Nieruchomość gruntowa zabudowana byłym budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy położona w Pacanowie

Opublikowany: 2013-05-21 12:32:04
Wygasł: 2013-05-29

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Gminy Pacanów

Opublikowany: 2013-05-07 08:19:42
Wygasł: 2013-05-16

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 na: zakup kruszywa kamiennego wraz dostawą

Opublikowany: 2013-05-07 08:17:42
Wygasł: 2013-05-20

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14 000 euro na: koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych o nawierzchi bitumicznej na terenie Gminy Pacanów na długości ok 180 km.

Opublikowany: 2013-04-18 12:18:51
Wygasł: 2013-05-30

Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Opublikowany: 2013-04-16 12:51:41
Wygasł: 2013-05-16

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów


znalezionych: 600 na 30 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>