Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-07-19 09:17:00
Wygasł: 2013-07-31

Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów

Opublikowany: 2013-07-15 13:54:30
Wygasł: 2013-07-23

Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013-2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej

Opublikowany: 2013-06-27 13:52:48
Wygasł: 2013-07-09

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2013-06-14 11:32:11
Wygasł: 2013-06-19

Przedmiotem zamówienia jest odmulanie rowów na głębokość do 60cm wykonane przy pomocy koparki kołowej i gąsiennicowej wraz w wywozem urobku. Planowana łączna długość odcinków rowów ok 1200m.

Opublikowany: 2013-06-06 13:13:14
Wygasł: 2013-06-20

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem nowych wiat przystankowych

Opublikowany: 2013-06-06 09:17:22
Wygasł: 2013-06-13

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą na Bazę Gminy Pacanów w Słupii znaków drogowych wraz z uchwytami uniwersalnymi

Opublikowany: 2013-05-31 11:28:46
Wygasł: 2013-07-02

Wójt Gminy Pacanów ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Nieruchomość gruntowa zabudowana byłym budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy położona w Pacanowie

Opublikowany: 2013-05-21 12:32:04
Wygasł: 2013-05-29

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Gminy Pacanów

Opublikowany: 2013-05-07 08:19:42
Wygasł: 2013-05-16

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 na: zakup kruszywa kamiennego wraz dostawą

Opublikowany: 2013-05-07 08:17:42
Wygasł: 2013-05-20

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14 000 euro na: koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych o nawierzchi bitumicznej na terenie Gminy Pacanów na długości ok 180 km.

Opublikowany: 2013-04-18 12:18:51
Wygasł: 2013-05-30

Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Opublikowany: 2013-04-16 12:51:41
Wygasł: 2013-05-16

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2013-04-08 12:07:35
Wygasł: 2013-04-18

Pzetarg nieograniczony na: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Opublikowany: 2013-03-21 12:17:09
Wygasł: 2013-04-05

Remont dróg gminnych: Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+000 do km 0+710, Kępa Lubawska -Oblekoń nr 361037T od km 0+600 do km 1+ 300, Kółko Żabieckie wzdłuż wału nr 361107T -etap I od km 0+000 do km 0+360 o łącznej długości 1,770 km.

Opublikowany: 2013-03-21 11:11:44
Wygasł: 2013-04-05

Przebudowa drogi gminnej Słupia wieś nr 361058T od km 0+000 do km 0+460

Opublikowany: 2013-03-18 14:12:54
Wygasł: 2013-03-18

Remont dróg gminnych: Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+000 do km 0+710, Kępa Lubawska -Oblekoń nr 361037T od km 0+600 do km 1+ 306, Kółko Żabieckie wzdłuż wału nr 361106T -etap I od km 0+000 do km 0+360 o łącznej długości 1,776 km

Opublikowany: 2013-02-12 10:47:49
Wygasł: 2013-03-15

Zapytanie ofertowe na wykonania cząstkowych remontów dróg na terenie Gminy Pacanów przy użyciu emulsji i grysów z zastosowaniem remontera

Opublikowany: 2013-02-07 07:43:23
Wygasł: 2013-03-14

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów o pow. 0,62 ha poł. w m. Żabiec , gmina Pacanów

Opublikowany: 2013-02-01 08:47:54
Wygasł: 2013-02-15

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do ustanowienia stref ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody w miejscowościach Wójeczka i Żabiec Gmina Pacanów

Opublikowany: 2013-01-22 12:59:41
Wygasł: 2013-01-30

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów


znalezionych: 592 na 30 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>