Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-09-23 14:17:31
Wygasł: 2016-10-10

przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej nr 361075T Wójcza Zarzecze od km 0+000 do km 0+368 Remont drogi gminnej nr 361100T Grabowica-Żabiec od km 0+000 do km 0+758 i od km 1+215 do km 1+754

Opublikowany: 2016-09-08 16:31:31
Wygasł: 2016-09-23

Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego i chemicznego

Opublikowany: 2016-07-22 08:09:30
Wygasł: 2016-08-12

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1099 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+499 zgodnie z załączonym przedmiarem robót .

Opublikowany: 2016-07-21 12:42:40
Wygasł: 2016-07-28

Przetarg nieograniczony na:Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2016/2017

Opublikowany: 2016-07-14 12:52:32
Wygasł: 2016-07-29

Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej nr 361040T Kępa Lubawska od km 0+000 do 0+490

Opublikowany: 2016-06-09 13:23:12
Wygasł: 2016-06-23

Remont ujęcia wody Wójeczka

Opublikowany: 2016-05-24 11:33:06
Wygasł: 2016-06-08

Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń, w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Pacanowie, ul. Karska 3, na dz. nr ewid. 1680-3 gm. Pacanów.

Opublikowany: 2016-04-12 12:16:45
Wygasł: 2016-04-26

Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi gminnej Nr 361002T Zołcza-Wójcza (chodnik) od km 2+288 do km 2+528 Remont drogi gminnej Nr 361119T ul. Dr Gałązki (chodnik) od km 0+032 do km 0+063,5

Opublikowany: 2016-04-06 13:43:40
Wygasł: 2016-04-14

Przetarg nieograniczony na:„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów”

Opublikowany: 2016-03-18 13:11:47
Wygasł: 2016-03-25

Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont ujęcia wody Wójeczka

Opublikowany: 2016-02-23 09:49:55
Wygasł: 2016-03-07

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Opublikowany: 2016-01-27 13:19:41
Wygasł: 2016-02-05

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, ul. Karska 3, 28-133 Pacanów zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Pacanowie, przy ul. Karskiej 3”.

Opublikowany: 2016-01-22 07:56:37
Wygasł: 2016-02-18

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zamówienia obejmującego uporządkowanie Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2016-01-20 13:36:45
Wygasł: 2016-01-26

Zapytanie ofertowe na: „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2016 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2016-01-07 13:57:13
Wygasł: 2016-01-18

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Karsy Małe

Opublikowany: 2015-12-23 13:07:43
Wygasł: 2015-12-30

USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2016

Opublikowany: 2015-12-03 13:57:03
Wygasł: 2015-12-18

Remont balustrad na moście drogowym w km 0+860 drogi gminnej nr 361011T w miejscowości Biechów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

Opublikowany: 2015-11-30 14:21:42
Wygasł: 2015-12-08

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2015-10-16 11:49:30
Wygasł: 2015-11-02

Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka Zbiorniki od km 0+000 do km 0+678 Remont drogi gminnej Wójcza Plebanka nr 361073T od km 0+000 do km 0+945

Opublikowany: 2015-10-09 11:54:10
Wygasł: 2015-11-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr 1436 w Pacanowie przy ulicy Szkolnej 11.


znalezionych: 596 na 30 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>