Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-04-06 13:43:40
Wygasł: 2016-04-14

Przetarg nieograniczony na:„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów”

Opublikowany: 2016-03-18 13:11:47
Wygasł: 2016-03-25

Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont ujęcia wody Wójeczka

Opublikowany: 2016-02-23 09:49:55
Wygasł: 2016-03-07

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Opublikowany: 2016-01-27 13:19:41
Wygasł: 2016-02-05

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, ul. Karska 3, 28-133 Pacanów zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Pacanowie, przy ul. Karskiej 3”.

Opublikowany: 2016-01-22 07:56:37
Wygasł: 2016-02-18

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zamówienia obejmującego uporządkowanie Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2016-01-20 13:36:45
Wygasł: 2016-01-26

Zapytanie ofertowe na: „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2016 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2016-01-07 13:57:13
Wygasł: 2016-01-18

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Karsy Małe

Opublikowany: 2015-12-23 13:07:43
Wygasł: 2015-12-30

USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2016

Opublikowany: 2015-12-03 13:57:03
Wygasł: 2015-12-18

Remont balustrad na moście drogowym w km 0+860 drogi gminnej nr 361011T w miejscowości Biechów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

Opublikowany: 2015-11-30 14:21:42
Wygasł: 2015-12-08

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2015-10-16 11:49:30
Wygasł: 2015-11-02

Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka Zbiorniki od km 0+000 do km 0+678 Remont drogi gminnej Wójcza Plebanka nr 361073T od km 0+000 do km 0+945

Opublikowany: 2015-10-09 11:54:10
Wygasł: 2015-11-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr 1436 w Pacanowie przy ulicy Szkolnej 11.

Opublikowany: 2015-09-08 14:00:58
Wygasł: 2015-10-26

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW

Opublikowany: 2015-09-08 07:31:50
Wygasł: 2015-09-21

przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Opublikowany: 2015-07-29 10:19:49
Wygasł: 2015-08-12

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 119 w miejscowości Zołcza Ugory od km 0+003 do km 0+370 zgodnie z załączonym przedmiarem robót .

Opublikowany: 2015-07-28 14:35:15
Wygasł: 2015-08-05

Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowany: 2015-07-17 09:52:51
Wygasł: 2015-08-17

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr 1436 w Pacanowie przy ulicy Szkolnej 11 o pow 51,84m²

Opublikowany: 2015-07-17 09:52:46
Wygasł: 2015-08-17

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr 1436 w Pacanowie przy ulicy Szkolnej 11 o pow 44,06m²

Opublikowany: 2015-07-10 14:04:51
Wygasł: 2015-08-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Wola Biechowska

Opublikowany: 2015-05-06 12:47:17
Wygasł: 2015-05-21

Remont drogi gminnej Sroczków-Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450


znalezionych: 588 na 30 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>