Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-05-06 12:47:17
Wygasł: 2015-05-21

Remont drogi gminnej Sroczków-Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

Opublikowany: 2015-04-13 10:29:19
Wygasł: 2015-04-20

Wójt Gminy Pacanów ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu: rosnących na terenie miejscowości Zborówek nr ewid. gruntu 412/1 w pasie drogi gminnej.

Opublikowany: 2015-03-16 11:45:43
Wygasł: 2015-04-01

Przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej nr 361081T Kółko Żabieckie -Jeziórko od km 0+000 do km 0+430 , 2. Remont drogi gminnej nr 361019T Oblekoń do rampy od km 0+000 do km 0+200 3. Remont drogi gminnej nr 361017T Oblekoń Podchruście od km 0+000 do km 0+514 - etap II 4. Remont drogi gminnej Rataje Słupskie - Rataje Karskie nr 361022T od km 0+730 do km 1+370 - etap II 5. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 0+630 do km 1+030

Opublikowany: 2015-03-05 11:53:23
Wygasł: 2015-04-09

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów, na której znajduje się budynek, adoptowany pod potrzeby domu weselnego w Biechowie

Opublikowany: 2015-02-10 10:06:14
Wygasł: 2015-03-16

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów -nieruchomości położona w Grabowicy o pow. 0,33ha

Opublikowany: 2015-02-10 10:06:20
Wygasł: 2015-03-16

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - nieruchomość rolna położona w Woli Biechowskiej o pow. 1,0214 ha

Opublikowany: 2015-02-06 19:08:05
Wygasł: 2015-03-10

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2015-02-06 08:16:27
Wygasł: 2015-03-10

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Rataje Słupskie

Opublikowany: 2015-02-06 08:14:40
Wygasł: 2015-03-10

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów, ul. Biechowska

Opublikowany: 2015-02-06 08:12:47
Wygasł: 2015-03-10

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2015-02-06 08:10:59
Wygasł: 2014-03-10

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2015-02-06 08:09:09
Wygasł: 2015-03-10

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Karsy Dolne

Opublikowany: 2015-01-19 12:17:27
Wygasł: 2015-01-21

zapytanie ofertowe: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z Urzędu Gminy, placu targowego, ulic, oraz z Placówek Oświatowych”

Opublikowany: 2015-01-12 13:43:34
Wygasł: 2015-01-31

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa kręgów betonowych zbrojonych.

Opublikowany: 2015-01-07 13:40:33
Wygasł: 2015-01-12

Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z Urzędu Gminy, placu targowego, ulic, oraz z Placówek Oświatowych

Opublikowany: 2015-01-05 12:11:08
Wygasł: 2015-01-12

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pacanów w 2015roku.

Opublikowany: 2014-12-24 09:26:23
Wygasł: 2015-01-02

USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2015

Opublikowany: 2014-12-23 12:08:34
Wygasł: 2014-12-30

Przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2015 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Opublikowany: 2014-12-08 12:30:24
Wygasł: 2014-12-16

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2014-12-05 11:40:49
Wygasł: 2014-12-12

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych i selektywnie zebranych na terenie gminy Pacanów”


znalezionych: 569 na 29 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>