Wersja do druku

Opublikowano: 2016-06-20 14:48:19

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń, w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Pacanowie, ul. Karska 3, na dz. nr ewid. 1680-3 gm. Pacanów.

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 20.06.2016r.

  Znak sprawy: IGPM.271.4.2016     

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164  z późn. zm.)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.

„Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń, w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Pacanowie, ul. Karska 3, na dz. nr ewid. 1680/3 gm. Pacanów”

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1 złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe

BUDOMAS Zbigniew Masłowski

Szymanów ul. Lotnicza 48

51-180 Wrocław         

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybranego Wykonawcy jest najkorzystniejsza tj. uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów (100 pkt.) w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w rozdziale XXII SIWZ dla niniejszego postępowania.

Oferta wybranego Wykonawcy:

a)      Całkowita łączna cena brutto obejmującej podatek VAT za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 176386,92 zł

b)      Termin płatności od daty otrzymania faktury – 60 dni

1.      W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

Numer Oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Całkowita łączna cena brutto obejmującej podatek VAT za wykonanie  całości przedmiotu zamówienia [w zł]

Termin płatności od daty otrzymania faktury [w dniach]

1

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe BUDOMAS Zbigniew Masłowski, Szymanów ul. Lotnicza 48, 51-180 Wrocław

176386,92

60,00

2

PROVOL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Górnicza 28, 32-300 Olkusz

201939,52

30,00

3

Konsorcjum firm: Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko – Zdrój. Partner konsorcjum Invest – Biuro ul. Lwowska 6 35-301 Rzeszów  

186435,53

30,00

4

Zakład Remontowo – Budowlany „BUDKOM” Leszek Świątek ul. Krótka 11a, 28-220 Oleśnica

230 000,00

30,00

5

HPM Szafraniec s.c. ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko - Zdrój

185000,00

60,00


2.      Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

Numer Oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Całkowita łączna cena brutto obejmującej podatek VAT za wykonanie  całości przedmiotu zamówienia [w zł]

Termin płatności od daty otrzymania faktury [w dniach]

Liczba pkt. w kryterium Całkowita łączna cena brutto obejmująca podatek VAT za wykonanie  całości przedmiotu zamówienia [w zł]

Liczba pkt. w kryterium „Termin płatności od daty otrzymania faktury [w dniach]”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe BUDOMAS Zbigniew Masłowski, Szymanów ul. Lotnicza 48, 51-180 Wrocław

176386,92

60,00

98,00

2,00

100,00

2

PROVOL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Górnicza 28, 32-300 Olkusz

201939,52

30,00

85,60

0,00

85,60

3

Konsorcjum firm: Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko – Zdrój. Partner konsorcjum Invest – Biuro ul. Lwowska 6 35-301 Rzeszów  

186435,53

30,00

92,72

0,00

92,72

4

Zakład Remontowo – Budowlany „BUDKOM” Leszek Świątek ul. Krótka 11a, 28-220 Oleśnica

230 000,00

30,00

-

-

-

5

HPM Szafraniec s.c. ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko - Zdrój

 

185000,00

60,00

93,44

2,00

95,44

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Otrzymują:

1.       http://www.bip.pacanow.pl

2.       Tablica ogłoszeń.

3.       a/a.

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności