Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-11-22 14:47:49
Wygasł: 2017-11-30

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-11-20 10:21:03
Wygasł: 2017-12-20

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Trzebica

Opublikowany: 2017-11-14 09:53:05
Wygasł: 2017-11-28

Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów

Opublikowany: 2017-11-08 13:55:18
Wygasł: 2017-12-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów w miejscowości Biniątki

Opublikowany: 2017-11-07 12:35:17
Wygasł: 2017-11-16

Dostawa mebli do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie

Opublikowany: 2017-10-31 12:16:28
Wygasł: 2017-11-16

Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Opublikowany: 2017-10-31 09:40:46
Wygasł: 2017-11-15

Remont drogi gminnej Rataje Karskie wieś nr 361024T od km 0+000 do km 0+680 Remont drogi gminnej nr 361023T Kółko Żabieckie - Rataje Karskie k/cmentarza do wału od km 1+314 do km 1+807 Remont drogi gminnej nr 361004T Wójeczka przez wieś od km 0+000 do km 0+326

Opublikowany: 2017-10-04 11:32:56
Wygasł: 2017-10-19

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172

Opublikowany: 2017-09-26 11:49:23
Wygasł: 2017-10-05

Dostawa mebli do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie

Opublikowany: 2017-09-12 11:43:29
Wygasł: 2017-10-05

Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Opublikowany: 2017-09-04 12:40:50
Wygasł: 2017-09-19

Przebudowa drogi gminnej nr 361090T Zborówek „Lesisko” od km 0+600 do km 1+340 Przebudowa drogi gminnej nr 361048T Zborówek Nowy „Zarowie” od km 0+700 do km 1+144 Przebudowa drogi gminnej nr 361143T Zborówek „Patrówka” od km 0+000 do km 0+700 Przebudowa drogi gminnej nr 361062T Pacanów-Kwasów od km 0+754 do km 1+371 Przebudowa drogi gminnej nr 361045T Sroczków-Pacanów od km 0+577 do km 1+200 Przebudowa drogi gminnej nr 361074T Wójcza w kier. Wójeczki od km 0+750 do km 1+100 Remont drogi gminnej nr 361049T Zborówek Stary przez wieś od km 0+000 do km 0+670 Remont drogi gminnej nr 361050T Zborówek Stary-Biskupice od km 0+106 do km 0+300

Opublikowany: 2017-08-24 08:07:40
Wygasł: 2017-09-04

Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wieś

Opublikowany: 2017-08-24 09:48:58
Wygasł: 2017-09-03

Remont drogi gminnej nr 361090T Zborówek „Lesisko” od km 0+600 do km 1+340 Remont drogi gminnej nr 361048T Zborówek Nowy „Zarowie” od km 0+700 do km 1+144 Remont drogi gminnej nr 361143T Zborówek „Patrówka” od km 0+000 do km 0+700 Remont drogi gminnej nr 361062T Pacanów-Kwasów od km 0+754 do km 1+371 Remont drogi gminnej nr 361045T Sroczków-Pacanów od km 0+577 do km 1+200 Remont drogi gminnej nr 361074T Wójcza w kier. Wójeczki od km 0+750 do km 1+100 Remont drogi gminnej nr 361049T Zborówek Stary przez wieś od km 0+000 do km 0+670 Remont drogi gminnej nr 361050T Zborówek Stary-Biskupice od km 0+106 do km 0+300

Opublikowany: 2017-08-08 08:42:16
Wygasł: 2017-08-21

Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wieś

Opublikowany: 2017-08-08 08:36:48
Wygasł: 2017-08-21

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492 zgodnie z załączonym przedmiarem robót

Opublikowany: 2017-07-27 14:40:09
Wygasł: 2017-08-04

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowany: 2017-07-07 12:08:49
Wygasł: 2017-08-21

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-06-29 13:02:57
Wygasł: 2017-07-20

Remont mostu usytuowanego w ciągu drogi gminnej Nr 361042T w km 2+318 nad Kanałem Strumień w Woli Biechowskiej

Opublikowany: 2017-06-14 13:09:48
Wygasł: 2017-06-30

Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do km 0+440 i od km 1+256 do km 2+152

Opublikowany: 2017-06-13 06:58:50
Wygasł: 2017-07-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów w m. Biniątki


znalezionych: 588 na 30 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>