Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 431

Data publikacji:
2016-01-22 07:55:48

Przedmiot: W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zamówienia obejmującego uporządkowanie Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Pacanów.

Treść przetargu:
WÓJT GMINY PACANÓW
Pacanów , dnia 20 stycznia 2016r.

O G Ł O S Z E N I E

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości  nieprzekraczającej  równowartości 30000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zamówienia obejmującego uporządkowanie Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Pacanów. 

W zakres uporządkowania archiwum wchodzi:
Uporządkowanie akt:
1/  wybrakowanie akt przeterminowanych,
2/  zakwalifikowanie akt do odpowiedniej kategorii,
3/  oznaczenie i oprawienie akt,
4/  sporządzenie spisu akt wybrakowanych,
5/  sporządzenie ewidencji akt uporządkowanych,
6/  uporządkowanie akt osobowych.

Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia do w/w zadań.

Zainteresowanych wykonawców  prosi się o składanie ofert na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ofertę zawierającą żądane informacje cenowe należy złożyć do dnia 15 lutego 2016 roku.

Ofertę należy złożyć na piśmie, na  adres Urzęd Gminy Pacanów ul. Rynek 15, poczta 28-133 Pacanów z dopiskiem: "Oferta dotycząca uporządkowania Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Pacanów".

W przypadku wybrania oferty, zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Oględziny dokumentacji archiwalnej są możliwe w godzinach pracy UG.

W zależności od kosztów zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zadania na etapy

Załączniki :
- załącznik nr 1- oferta

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop


Załączone pliki
2016_Archiwum_zalacznik.doc2016_Archiwum_zalacznik (2016_Archiwum_zalacznik.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2016-01-22 07:56:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2016_Archiwum_zalacznik

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1493
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-01-22 07:55:48
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-01-22 07:56:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu