Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-11-07 13:43:18
Wygasł: 2013-12-09

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w Miejscowości Pacanów ul. Biechowska

Opublikowany: 2013-11-07 13:41:47
Wygasł: 2013-12-09

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów, ul. Ogrodowa

Opublikowany: 2013-10-24 15:46:44
Wygasł: 2013-12-03

Zakup energii elektrycznej

Opublikowany: 2013-10-01 12:16:08
Wygasł: 2013-10-16

przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Książnice - Zakobylany - Zborówek od km 0+730 do km 1+000, dł. 270 mb, 2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0+757 do km 1+091 dł. 334 mb, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy - Książnice od km 0+005 do km 0+785 dł. 780 mb. 4. Remont drogi dojazdowej do pól w m. Kwasów o nr ewid. gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dł. 190 mb, o łącznej długości 1574 mb.

Opublikowany: 2013-09-09 13:39:48
Wygasł: 2013-09-18

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów.

Opublikowany: 2013-09-09 13:00:54
Wygasł: 2013-09-25

Przetarg nieograniczony na: Pacanów: Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanów nr ewid. 218 od km 0+000 do km 0+205, nr ewid.118 od km 0+000 do km 0+270 o łącznej długości 475m - etap I

Opublikowany: 2013-09-06 14:30:18
Wygasł: 2013-09-23

Pacanów: I i II etap odnowy centrum Pacanowa

Opublikowany: 2013-09-04 14:41:27
Wygasł: 2013-10-03

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Rataje Słupskie

Opublikowany: 2013-09-03 11:15:30
Wygasł: 2013-09-12

Przetarg nieograniczony na: „Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów”

Opublikowany: 2013-08-20 12:20:29
Wygasł: 2013-09-04

Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanów nr ewid. 218 od km 0+000 do km 0+205, nr ewid. 118 od km 0+000 do km 0+370 o łącznej długości 575m

Opublikowany: 2013-08-16 12:05:38
Wygasł: 2013-09-16

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Biechowie stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2013-08-16 12:05:34
Wygasł: 2013-09-16

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Biechowie stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2013-08-16 12:05:29
Wygasł: 2013-09-16

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Biechowie stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2013-08-02 09:39:45
Wygasł: 2013-09-02

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Sroczków

Opublikowany: 2013-08-02 09:37:50
Wygasł: 2013-09-02

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Sroczków

Opublikowany: 2013-08-02 09:36:06
Wygasł: 2013-09-02

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - ul. Ogrodowa

Opublikowany: 2013-08-02 09:32:11
Wygasł: 2013-09-02

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - ul. Biechowska

Opublikowany: 2013-08-02 09:29:43
Wygasł: 2013-09-02

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Karsy Dolne

Opublikowany: 2013-08-01 14:30:43
Wygasł: 2013-08-12

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2013-07-26 10:42:48
Wygasł: 2013-08-05

Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej


znalezionych: 592 na 30 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>