Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 441

Data publikacji:
2016-07-22 08:08:34

Przedmiot: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1099 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+499 zgodnie z załączonym przedmiarem robót .

Treść przetargu:

  Pacanów 21.07.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont  drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1099 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+499 zgodnie z załączonym przedmiarem robót .

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 36 –miesięcy od daty końcowego odbioru  przedmiotu Zamówienia .

Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury .

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

 do 30 październik 2016 r

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w  sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 12.08.2016 r do godz. 15.00 

Oferta powinna zawierać :

-      Nazwę Oferenta  , łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia .

-         Kosztorys ofertowy

6. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak – insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia  przedmiotu zamówienia  lub unieważnienia   postępowania bez podania przyczyn .

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop


Załączone pliki
Droga_Slupia_opis_przemiar_kosztorys.docDroga_Slupia_opis_przemiar_kosztorys (Droga_Slupia_opis_przemiar_kosztorys.doc - 52.224 KB)
Data publikacji: 2016-07-22 08:09:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Droga_slupia_mapa_sytuacyjna.pdfDroga_slupia_mapa_sytuacyjna (Droga_slupia_mapa_sytuacyjna.pdf - 960.128 KB)
Data publikacji: 2016-07-22 08:09:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 998
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-07-22 08:08:34
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-07-22 08:09:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu