Wersja do druku

Opublikowano: 2015-11-03 11:59:43

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka Zbiorniki od km 0+000 do km 0+678 Remont drogi gminnej Wójcza Plebanka nr 361073T od km 0+000 do km 0+945

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 03.11.2015r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.5.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                             

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r  poz. 907 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka ”Zbiorniki” od km 0+000 do km 0+678

Remont drogi gminnej Wójcza ”Plebanka” nr 361073T od km 0+000 do km 0+945

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez: 

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.

Uzasadnienie wyboru: Oferta została opracowana zgodnie z wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ.  Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1.        Informacja o ofertach:

a)       Oferty złożone:

 

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium 95% cena

Liczba punktów według kryterium 5% okres gwarancji

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

 

80,20

5,00

85,20

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o

Ul. Rakowska 40,                    28-200 Staszów

92,94

 

5,00

97,94

3

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. 

95,00

5,00

100,00

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2197
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-10-16 11:43:01
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-10-16 11:49:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu