Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-11-25 12:35:00
Wygasł: 2016-12-05

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-11-09 14:51:24
Wygasł: 2016-11-17

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-11-04 12:32:10
Wygasł: 2016-11-21

Przetarg nieograniczony na: Pacanów: Remont drogi gminnej nr 361031T Żabiec Jeziórko od km 0+000 do km 0+695 Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków Szerokie od km 0+000 do km 0+975 Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekoń przez wieś od km 0+000 do km 0+582 Ogłoszenie nr 336425 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.

Opublikowany: 2016-10-28 12:35:46
Wygasł: 2016-11-14

Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pacanów

Opublikowany: 2016-10-28 12:16:37
Wygasł: 2016-11-28

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-10-28 12:15:56
Wygasł: 2016-11-28

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-10-28 12:15:06
Wygasł: 2016-11-28

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-10-18 08:34:19
Wygasł: 2016-10-24

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie”

Opublikowany: 2016-10-14 11:35:28
Wygasł: 2016-10-31

Remont drogi gminnej Rataje Słupskie – Łosie – Rataje Karskie nr 361115T od km 0+000 do km 1+370

Opublikowany: 2016-10-13 14:25:41
Wygasł: 2016-10-20

Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na rok 2016 w wysokości 500.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-10-07 09:05:20
Wygasł: 2016-11-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-10-07 09:03:18
Wygasł: 2016-11-03

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-09-23 14:17:31
Wygasł: 2016-10-10

przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej nr 361075T Wójcza Zarzecze od km 0+000 do km 0+368 Remont drogi gminnej nr 361100T Grabowica-Żabiec od km 0+000 do km 0+758 i od km 1+215 do km 1+754

Opublikowany: 2016-09-08 16:31:31
Wygasł: 2016-09-23

Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego i chemicznego

Opublikowany: 2016-07-22 08:09:30
Wygasł: 2016-08-12

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1099 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+499 zgodnie z załączonym przedmiarem robót .

Opublikowany: 2016-07-21 12:42:40
Wygasł: 2016-07-28

Przetarg nieograniczony na:Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2016/2017

Opublikowany: 2016-07-14 12:52:32
Wygasł: 2016-07-29

Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej nr 361040T Kępa Lubawska od km 0+000 do 0+490

Opublikowany: 2016-06-09 13:23:12
Wygasł: 2016-06-23

Remont ujęcia wody Wójeczka

Opublikowany: 2016-05-24 11:33:06
Wygasł: 2016-06-08

Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń, w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Pacanowie, ul. Karska 3, na dz. nr ewid. 1680-3 gm. Pacanów.

Opublikowany: 2016-04-12 12:16:45
Wygasł: 2016-04-26

Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi gminnej Nr 361002T Zołcza-Wójcza (chodnik) od km 2+288 do km 2+528 Remont drogi gminnej Nr 361119T ul. Dr Gałązki (chodnik) od km 0+032 do km 0+063,5


znalezionych: 588 na 30 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>