Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-02-15 11:57:31
Wygasł: 2017-02-22

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie gminy Pacanów w 2017r."

Opublikowany: 2017-02-14 14:50:30
Wygasł: 2017-03-16

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-02-14 14:50:23
Wygasł: 2017-03-16

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-02-13 11:17:38
Wygasł: 2017-02-28

Wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-02-06 14:49:46
Wygasł: 2017-03-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Biechowska

Opublikowany: 2017-02-06 13:37:37
Wygasł: 2017-03-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Słupia

Opublikowany: 2017-02-06 13:36:31
Wygasł: 2017-03-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Wola Biechowska

Opublikowany: 2017-02-06 13:35:10
Wygasł: 2017-03-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Wola Biechowska

Opublikowany: 2017-01-23 10:38:36
Wygasł: 2017-01-27

Zapytanie ofertowe na: „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2017 w wysokości 2 000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów"

Opublikowany: 2017-01-05 09:09:17
Wygasł: 2017-02-06

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów, położona w Karsach Dolnych

Opublikowany: 2016-12-22 10:47:59
Wygasł: 2016-12-29

USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2017 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Opublikowany: 2016-12-13 14:26:55
Wygasł: 2016-12-19

Zapytanie ofertowe na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2016 w wysokości 389.574,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

Opublikowany: 2016-12-12 11:30:41
Wygasł: 2017-01-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-12-12 11:29:33
Wygasł: 2017-01-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-11-25 12:35:00
Wygasł: 2016-12-05

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-11-09 14:51:24
Wygasł: 2016-11-17

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-11-04 12:32:10
Wygasł: 2016-11-21

Przetarg nieograniczony na: Pacanów: Remont drogi gminnej nr 361031T Żabiec Jeziórko od km 0+000 do km 0+695 Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków Szerokie od km 0+000 do km 0+975 Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekoń przez wieś od km 0+000 do km 0+582 Ogłoszenie nr 336425 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.

Opublikowany: 2016-10-28 12:35:46
Wygasł: 2016-11-14

Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pacanów

Opublikowany: 2016-10-28 12:16:37
Wygasł: 2016-11-28

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2016-10-28 12:15:56
Wygasł: 2016-11-28

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów


znalezionych: 602 na 31 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>