Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-08-24 09:48:58
Wygasł: 2017-09-03

Remont drogi gminnej nr 361090T Zborówek „Lesisko” od km 0+600 do km 1+340 Remont drogi gminnej nr 361048T Zborówek Nowy „Zarowie” od km 0+700 do km 1+144 Remont drogi gminnej nr 361143T Zborówek „Patrówka” od km 0+000 do km 0+700 Remont drogi gminnej nr 361062T Pacanów-Kwasów od km 0+754 do km 1+371 Remont drogi gminnej nr 361045T Sroczków-Pacanów od km 0+577 do km 1+200 Remont drogi gminnej nr 361074T Wójcza w kier. Wójeczki od km 0+750 do km 1+100 Remont drogi gminnej nr 361049T Zborówek Stary przez wieś od km 0+000 do km 0+670 Remont drogi gminnej nr 361050T Zborówek Stary-Biskupice od km 0+106 do km 0+300

Opublikowany: 2017-08-08 08:42:16
Wygasł: 2017-08-21

Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wieś

Opublikowany: 2017-08-08 08:36:48
Wygasł: 2017-08-21

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492 zgodnie z załączonym przedmiarem robót

Opublikowany: 2017-07-27 14:40:09
Wygasł: 2017-08-04

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowany: 2017-07-07 12:08:49
Wygasł: 2017-08-21

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-06-29 13:02:57
Wygasł: 2017-07-20

Remont mostu usytuowanego w ciągu drogi gminnej Nr 361042T w km 2+318 nad Kanałem Strumień w Woli Biechowskiej

Opublikowany: 2017-06-14 13:09:48
Wygasł: 2017-06-30

Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do km 0+440 i od km 1+256 do km 2+152

Opublikowany: 2017-06-13 06:58:50
Wygasł: 2017-07-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów w m. Biniątki

Opublikowany: 2017-06-12 14:53:56
Wygasł: 2017-06-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów w m. Biniątki

Opublikowany: 2017-05-26 12:18:41
Wygasł: 2017-06-12

Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603 w miejscowości Żabiec. Remont drogi gminnej Książnice-Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922 w miejscowości Książnice

Opublikowany: 2017-05-08 07:37:57
Wygasł: 2017-05-15

Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi gminne i dojazdowe na terenie gminy Pacanów oraz wyrównaniem nawiezionego kruszywa koparką

Opublikowany: 2017-04-24 14:47:47
Wygasł: 2017-05-26

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w m. Karsy Dolne

Opublikowany: 2017-03-03 12:54:21
Wygasł: 2017-03-08

a)Podcinka pielęgnacyjna i korekcyjna koron drzew w pasach drogowych dróg gminnych w następującym zakresie : - prace pielęgnacyjne i korekcyjne pni oraz koron drzew w zakresie usunięcia suchych konarów oraz przywrócenie skrajni poziomej i pionowej - usunięcie ściętych gałęzi ( wywóz lub rozdrobnienie ) - zabezpieczenie terenu pasa drogowego podczas prowadzenia prac - przewidywana ilość drzew przeznaczonych do wykonania cięć 200szt. b) wycinka krzaków wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy Pacanów w następującym zakresie : -wycinka krzaków w pasach drogowych dróg gminnych - usunięcie ściętych krzaków ( wywóz lub rozdrobnienie ) - zabezpieczenie terenu pasa drogowego podczas prowadzenia prac - przewidywana ilość m² krzaków do wycinki 3000,00

Opublikowany: 2017-02-28 13:00:08
Wygasł: 2017-03-15

Zapytanie Ofertowe na Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi gminne i dojazdowe na terenie gminy Pacanów oraz wyrównaniem koparką nawiezionego kruszywa w tym: - kruszywo drogowe frakcji 4-31,5mm w ilości 400 ton -kruszywo drogowe frakcji 31,5-63 mm w ilości 350 ton - rumosz w ilości 100 ton Dostawa bezpośrednio na drogi winna być zrealizowana samochodem o maksymalnej ładowności do 10ton

Opublikowany: 2017-02-15 11:57:31
Wygasł: 2017-02-22

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie gminy Pacanów w 2017r."

Opublikowany: 2017-02-14 14:50:30
Wygasł: 2017-03-16

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-02-14 14:50:23
Wygasł: 2017-03-16

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-02-13 11:17:38
Wygasł: 2017-02-28

Wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-02-06 14:49:46
Wygasł: 2017-03-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Biechowska

Opublikowany: 2017-02-06 13:37:37
Wygasł: 2017-03-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Słupia


znalezionych: 596 na 30 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>