Wersja do druku

Opublikowano: 2016-06-24 13:01:02

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont ujęcia wody Wójeczka

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 24.06.2016r.

  Znak sprawy: RK.271.1.2016     

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164  z późn. zm.)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.

„Remont ujęcia wody Wójeczka” 

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 2 złożoną przez: 

Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD”

Darowski Adam,

Kłoda ul. Długa 60,

28-236 Rytwiany         

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybranego Wykonawcy jest najkorzystniejsza tj. uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów (100 pkt.) w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w rozdziale SIWZ dla niniejszego postępowania.

Oferta wybranego Wykonawcy:

a)      Całkowita cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – 354 139,31 zł

b)      Okres gwarancji dłuższy niż 3 lata – 60 miesięcy

 

1.      W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

 

Numer Oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Całkowita cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

[w zł]

Okres gwarancji dłuższy niż 3 lata

[w miesiącach]

1

WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk,

ul. 1 Maja 1G,

28-131 Solec Zdrój

503 049,59 zł

60 miesięcy

2

Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Darowski Adam,

Kłoda ul. Długa 60,

28-236 Rytwiany

354 139,31 zł

60 miesięcy

3

Spółdzielnia Rzemieślnicza,

ul. Partyzantów 22,

28-100 Busko Zdrój

475 453,02 zł

60 miesięcy

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe BUD-BET Sp. z o.o.

Wełecz 150,

28-100 Busko Zdrój

389 614,09 zł

60 miesięcy

5

„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk,

ul. Kościuszki 68,

28-200 Staszów

454 777,76 zł.

60 miesięcy


2.      Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

Numer Oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Całkowita cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

[w zł]

Okres gwarancji dłuższy niż 3 lata

[w miesiącach]

Liczba pkt. w kryterium „Całkowita cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia”

Liczba pkt. w kryterium „Okres gwarancji dłuższy niż 3 lata”

Łączna punktacja

1

WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk,

ul. 1 Maja 1G,

28-131 Solec Zdrój

503 049,59 zł

60 miesięcy

66,88

5,00

71,89

2

Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Darowski Adam, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany

354 139,31 zł

60 miesięcy

95,00

5,00

100,00

3

Spółdzielnia Rzemieślnicza,

ul. Partyzantów 22,

28-100 Busko Zdrój

475 453,02 zł

60 miesięcy

70,76

5,00

70,76

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe BUD-BET Sp. z o.o.

Wełecz 150,

28-100 Busko Zdrój

389 614,09 zł

60 miesięcy

86,35

5,00

91,35

5

„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk,

ul. Kościuszki 68,

28-200 Staszów

454 777,76 zł.

60 miesięcy

73,98

5,00

78,98

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop  

 

Otrzymują:

1.       http://www.bip.pacanow.pl

2.       Tablica ogłoszeń.

3.       a/a.

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności