Wersja do druku

Opublikowano: 2016-08-12 11:31:12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na:Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2016/2017

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 12.08.2016r.

  Znak sprawy: OSO.271.1.2016

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2016/2017

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę:

1)      w Części I – Ofertę Nr 2 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie
Sp.
z o.o., ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów – cena całkowita brutto za trasę – 108850,00zł,

2)      w Części II - Ofertę Nr 1 - Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Kapinos, Słupiec 328, 33-230 Szczucin - cena całkowita brutto za trasę – 41392,00zł

Uzasadnienie wyboru: Oferty wybranych Wykonawców zawierały najniższą cenę spośród  Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów określonych w rozdziale XX SIWZ dla niniejszego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 7 ofert.

Ocena punktowa przedstawia się następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena 98%

Liczba punktów według kryterium czas podstawienia autobusu w
 przypadku awarii

Łączna

punktacja

1

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Kapinos,

Słupiec 328,

 33-230 Szczucin

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

 

-

98,00

 

 

 

 

-

0,40

 

 

 

 

-

98,40

 

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

 

98,00

-

 

 

 

 

0,40

-

 

 

 

 

98,40

-

 

3

Usługi – Handel – Transport

Anna Chmiel,

Charężów 6, 26-060 Chęciny

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

96,35

-

 

 

 

0,20

-

 

 

 

96,55

-

 

4

AMPIR

Elżbieta Czesak-Helińska

ul. Darwina 19/29, 43-100 Tychy

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

88,17

-

 

 

 

0,10

-

 

 

 

88,27

-

 

5

Przemysław Dryndos

F.H.U. Guliwer Express Europa

Biechów 61, 28-133 Pacanów

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

62,36

-

 

 

 

0,20

-

 

 

 

62,56

-

 

6

 

„ALKA TRANS”

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Tomasz Pyszka

Kwasów 26, 28-133 Pacanów

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

 

-

95,13

 

 

 

 

-

0,13

 

 

 

 

-

95,26

 

7

 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „BUS TOUR”

MARIOLA GWÓŹDŹ

Samocice 113, 33-220 Bolesław

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

 

85,75

65,01

 

 

 

 

0,07

0,07

 

 

 

 

85,82

65,08

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców

 

Informacja o terminie po upływie którego może zostać zawarta umowa.

 

Umowa w sprawie  niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w formie pisemnej.

 

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

 

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności