Wersja do druku

Opublikowano: 2016-08-05 14:14:36

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej nr 361040T Kępa Lubawska od km 0+000 do 0+490

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 05.08.2016r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.5.2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                             

 

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r  poz. 2164 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Remont drogi gminnej nr 361040T Kępa Lubawska od km 0+000 do 0+490

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.

Uzasadnienie wyboru: Oferta została opracowana zgodnie z wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ.  Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

1.        Informacja o ofertach:

a)       Oferty złożone:

 

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium 95% cena

Liczba punktów według kryterium 5% okres gwarancji

Łączna punktacja

1

„BUDOMEX”

Kazimierz Górniak sp. jawna

Kamieniec 8, 28-230 Połaniec

 

92,55

5,00

97,55

2

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. 

95,00

5,00

100,00

 


 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2033
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2016-07-14 12:43:01
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2016-07-14 12:52:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu