Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 427

Data publikacji:
2015-12-03 13:55:18

Przedmiot: Remont balustrad na moście drogowym w km 0+860 drogi gminnej nr 361011T w miejscowości Biechów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

Treść przetargu:

                                                                                                               Pacanów 03.12.2015r.

 


        

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont balustrad na moście drogowym w km 0+860 drogi gminnej nr 361011T w miejscowości Biechów  zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Styczeń  2016

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 18.12.2015 r do godz. 15.00  w sekretariacie  w formie pisemnej lub faxem na nr                        (041) 376 59 80

 

 

6. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop


Załączone pliki
2015_ZO_remont_balustrad.pdfDokumentacja (2015_ZO_remont_balustrad.pdf - 187.666 KB)
Data publikacji: 2015-12-03 13:56:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Dokumantacja

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1122
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-12-03 13:55:18
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-12-03 13:57:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu