Wersja do druku

Opublikowano: 2015-12-14 12:12:43

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 14.12.2015r.

Nr sprawy: IGPM.271.7.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów” za najkorzystniejszą  uznano ofertę nr 2 „TRANS-BUD” Marcin Grzyb ul. Kołłątaja 12/19, 25-715 Kielce.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów poszczególnych kryteriach:

- Cena – 98 punktów

- Przeprowadzenie akcji Edukacja Środowiskowa promującej selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy -  2 punkty.

Informacja o ofertach:

a)      Ofert złożone:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium 98% cena

Liczba punktów według kryterium 2% okres gwarancji

Łączna punktacja

1

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28-142 Tuczępy

78,56

2,00

80,56

2

„TRANS-BUD” Marcin Grzyb ul. Kołłątaja 12/19, 25-715 Kielce

98,00

 

2,00

100,00

3

Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój

60,05

2,00

62,05

4

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. Ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów

61,87

2,00

63,87

5

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

85,78

2,00

87,78

 

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2263
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2015-11-30 14:20:14
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2015-11-30 14:21:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu