Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-02-13 13:46:51
Wygasł: 2018-02-19

Zapytanie ofertowe na zakup biletów miesięcznych umożliwiających przejazd dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w roku szkolnym 2017/2018 od 01.03.2018 r. do 22.06.2018 r.

Opublikowany: 2018-02-13 07:56:43
Wygasł: 2018-02-20

Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej

Opublikowany: 2018-02-05 10:56:03
Wygasł: 2018-03-09

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2018-02-01 08:16:15
Wygasł: 2018-02-16

Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej renowacji źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów

Opublikowany: 2018-01-24 10:55:19
Wygasł: 2018-02-09

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kręgów betonowych i płyt ażurowych

Opublikowany: 2018-01-24 09:54:36
Wygasł: 2018-02-12

Zapytanie ofertowe na: Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361060T Biskupice w kierunku kanału w km 0+0391,5

Opublikowany: 2018-01-24 07:54:32
Wygasł: 2018-01-30

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej”

Opublikowany: 2017-12-18 14:28:28
Wygasł: 2017-12-29

„USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2018"

Opublikowany: 2017-12-14 10:33:27
Wygasł: 2017-12-22

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-12-12 13:23:36
Wygasł: 2017-12-18

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2017 w wysokości 450 000,00 PLN, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Opublikowany: 2017-12-01 14:24:30
Wygasł: 2017-12-11

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-11-28 09:10:06
Wygasł: 2017-12-08

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu BHP”

Opublikowany: 2017-11-22 14:47:49
Wygasł: 2017-11-30

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-11-20 10:21:03
Wygasł: 2017-12-20

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Trzebica

Opublikowany: 2017-11-14 09:53:05
Wygasł: 2017-11-28

Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów

Opublikowany: 2017-11-08 13:55:18
Wygasł: 2017-12-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów w miejscowości Biniątki

Opublikowany: 2017-11-07 12:35:17
Wygasł: 2017-11-16

Dostawa mebli do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie

Opublikowany: 2017-10-31 12:16:28
Wygasł: 2017-11-16

Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Opublikowany: 2017-10-31 09:40:46
Wygasł: 2017-11-15

Remont drogi gminnej Rataje Karskie wieś nr 361024T od km 0+000 do km 0+680 Remont drogi gminnej nr 361023T Kółko Żabieckie - Rataje Karskie k/cmentarza do wału od km 1+314 do km 1+807 Remont drogi gminnej nr 361004T Wójeczka przez wieś od km 0+000 do km 0+326

Opublikowany: 2017-10-04 11:32:56
Wygasł: 2017-10-19

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172


znalezionych: 580 na 29 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>