Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-07-27 11:07:16
Wygasł: 2018-08-10

Gmina Pacanów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzanów o nr ewid. grunt. 129 długości 332m”

Opublikowany: 2018-07-27 09:14:16
Wygasł: 2018-08-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Kępa Lubawska

Opublikowany: 2018-07-27 09:13:36
Wygasł: 2018-08-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Słupia

Opublikowany: 2018-07-27 09:10:33
Wygasł: 2018-08-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Opublikowany: 2018-07-24 14:30:30
Wygasł: 2018-08-13

Przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie

Opublikowany: 2018-07-05 09:08:39
Wygasł: 2018-07-25

Zapytanie ofertowe: Remont drogi gminnej nr 361003T Wójeczka w kierunku Suchowoli od km 1+500 do km 2+174

Opublikowany: 2018-06-19 12:35:38
Wygasł: 2018-06-25

Zapytanie ofertowe na „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2018 w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”.

Opublikowany: 2018-05-28 09:34:04
Wygasł: 2018-06-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Kępa Lubawska

Opublikowany: 2018-05-25 09:05:50
Wygasł: 2018-06-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Słupia

Opublikowany: 2018-05-25 09:04:25
Wygasł: 2018-06-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Opublikowany: 2018-04-19 14:00:54
Wygasł: 2018-05-07

Przetarg nieograniczony na: Gmina Pacanów: Remont drogi gminnej nr 361016T Oblekoń „Zadworze” od km 0+000 do km 0+826

Opublikowany: 2018-04-12 14:15:52
Wygasł: 2018-04-20

Zapytanie ofertowe na: "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie gminy Pacanów w 2018 r.

Opublikowany: 2018-04-10 07:16:04
Wygasł: 2018-04-16

Zapytanie ofertowe na "Zakup rębaka do gałęzi"

Opublikowany: 2018-03-07 16:59:23
Wygasł: 2018-03-22

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Komorów o nr ewid 855 od km 0+000 do km 0+156 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy Małe o nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 0+131 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid grunt 1073 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi gminnej nr 361213T Komorów do Kobosa od km 0+000 do km 0+201 Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany”- Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Słupia Stadion od km 0+000 do km 0+165 Przebudowa drogi gminnej nr 361033T Komorów koło dołów od km 0+000 do km 0+424

Opublikowany: 2018-02-28 11:47:03
Wygasł: 2018-03-30

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Trzebica

Opublikowany: 2018-02-16 14:01:25
Wygasł: 2018-03-05

Gmina Pacanów: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Komorów o nr ewid 855 od km 0+000 do km 0+156 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy Małe o nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 0+131 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid grunt 1073 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi gminnej nr 361213T Komorów do Kobosa od km 0+000 do km 0+201 Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany”- Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Słupia Stadion od km 0+000 do km 0+165 Przebudowa drogi gminnej nr 361033T Komorów koło dołów od km 0+000 do km 0+424

Opublikowany: 2018-02-13 13:46:51
Wygasł: 2018-02-19

Zapytanie ofertowe na zakup biletów miesięcznych umożliwiających przejazd dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w roku szkolnym 2017/2018 od 01.03.2018 r. do 22.06.2018 r.

Opublikowany: 2018-02-13 07:56:43
Wygasł: 2018-02-20

Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej

Opublikowany: 2018-02-05 10:56:03
Wygasł: 2018-03-09

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2018-02-01 08:16:15
Wygasł: 2018-02-16

Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej renowacji źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów


znalezionych: 596 na 30 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>