Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-07-25 09:33:57
Wygasł: 2019-08-06

Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361058T Słupia wieś w km 0+455

Opublikowany: 2019-04-29 13:05:24
Wygasł: 2019-05-15

Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376 etap I

Opublikowany: 2019-04-18 11:13:18
Wygasł: 2019-04-30

Zapytanie ofertowe na "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie gminy Pacanów w 2019r."

Opublikowany: 2019-04-08 14:55:18
Wygasł: 2019-04-16

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pacanów

Opublikowany: 2019-04-08 07:48:10
Wygasł: 2019-04-15

Zapytanie ofertowe na: „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2019 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2019-03-28 09:56:17
Wygasł: 2019-04-12

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola Biechowska od km 0+986 do km 1+293 i od km 1+820 do km 2+311

Opublikowany: 2019-03-26 11:27:57
Wygasł: 2019-04-10

Przebudowa drogi gminnej nr 361026T Rataje Karskie „Lisia Górka” od km 0+000 do km 0+473

Opublikowany: 2019-03-21 13:37:55
Wygasł: 2019-04-12

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na: „Wykonanie operatu wodnoprawnego dla zbiornika wodnego w miejscowości Karsy Duże wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym”

Opublikowany: 2019-03-12 13:59:24
Wygasł: 2019-03-27

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska przez wieś od km 0+739 do km 1+240 2. Remont drogi gminnej nr 361013T Trzebica w kierunku wału od km 0+000 do km 0+314 i od km 1+407 do km 1+982 3. Przebudowa drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola Biechowska od km 0+986 do km 1+293 i od km 1+820 do km 2+311 4. Przebudowa drogi gminnej nr 361065T ul. Rynek od km 0+000 do km 0+123 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pacanów nr ewid. grunt. 1949 od km 0+000 do km 0+160 6. Przebudowa drogi gminnej nr 361130T Zołcza-Ugory „Ugory” od km 0+000 do km 0+140

Opublikowany: 2019-03-08 09:34:12
Wygasł: 2019-04-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Oblekoń

Opublikowany: 2019-03-08 09:33:07
Wygasł: 2019-04-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2019-01-08 12:15:15
Wygasł: 2019-01-22

Dostawa 25 sztuk rur przepustowych fi 50 cm długości 6m dwuściennych karbowanych typu PP-SN8.

Opublikowany: 2018-12-14 13:20:48
Wygasł: 2018-12-21

USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2019

Opublikowany: 2018-12-14 09:40:19
Wygasł: 2018-12-21

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2018-11-13 09:42:01
Wygasł: 2018-11-26

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Opublikowany: 2018-10-17 13:16:32
Wygasł: 2018-10-30

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Opublikowany: 2018-10-12 11:27:51
Wygasł: 2018-11-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2018-09-12 14:22:44
Wygasł: 2018-10-17

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2018 w wysokości 3.500.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.045.000,00 zł, oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.455.000,00 zł na Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Opublikowany: 2018-07-31 13:11:17
Wygasł: 2018-08-16

Przetarg nieograniczony na: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345 2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb 3. Remont drogi gminnej Wójeczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500 4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256 5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójeczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334 6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+000 do km 0+932 etap I 7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699 8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370 9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390 10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770 11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311 12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

Opublikowany: 2018-07-30 10:15:19
Wygasł: 2018-08-07

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019


znalezionych: 596 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>