Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-03-12 13:59:24
Wygasł: 2019-03-27

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska przez wieś od km 0+739 do km 1+240 2. Remont drogi gminnej nr 361013T Trzebica w kierunku wału od km 0+000 do km 0+314 i od km 1+407 do km 1+982 3. Przebudowa drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola Biechowska od km 0+986 do km 1+293 i od km 1+820 do km 2+311 4. Przebudowa drogi gminnej nr 361065T ul. Rynek od km 0+000 do km 0+123 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pacanów nr ewid. grunt. 1949 od km 0+000 do km 0+160 6. Przebudowa drogi gminnej nr 361130T Zołcza-Ugory „Ugory” od km 0+000 do km 0+140

Opublikowany: 2019-03-08 09:34:12
Wygasł: 2019-04-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Oblekoń

Opublikowany: 2019-03-08 09:33:07
Wygasł: 2019-04-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2019-01-08 12:15:15
Wygasł: 2019-01-22

Dostawa 25 sztuk rur przepustowych fi 50 cm długości 6m dwuściennych karbowanych typu PP-SN8.

Opublikowany: 2018-12-14 13:20:48
Wygasł: 2018-12-21

USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2019

Opublikowany: 2018-12-14 09:40:19
Wygasł: 2018-12-21

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2018-11-13 09:42:01
Wygasł: 2018-11-26

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Opublikowany: 2018-10-17 13:16:32
Wygasł: 2018-10-30

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Opublikowany: 2018-10-12 11:27:51
Wygasł: 2018-11-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2018-09-12 14:22:44
Wygasł: 2018-10-17

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2018 w wysokości 3.500.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.045.000,00 zł, oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.455.000,00 zł na Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Opublikowany: 2018-07-31 13:11:17
Wygasł: 2018-08-16

Przetarg nieograniczony na: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345 2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb 3. Remont drogi gminnej Wójeczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500 4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256 5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójeczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334 6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+000 do km 0+932 etap I 7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699 8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370 9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390 10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770 11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311 12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

Opublikowany: 2018-07-30 10:15:19
Wygasł: 2018-08-07

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowany: 2018-07-27 11:07:16
Wygasł: 2018-08-10

Gmina Pacanów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzanów o nr ewid. grunt. 129 długości 332m”

Opublikowany: 2018-07-27 09:14:16
Wygasł: 2018-08-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Kępa Lubawska

Opublikowany: 2018-07-27 09:13:36
Wygasł: 2018-08-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Słupia

Opublikowany: 2018-07-27 09:10:33
Wygasł: 2018-08-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Opublikowany: 2018-07-24 14:30:30
Wygasł: 2018-08-13

Przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie

Opublikowany: 2018-07-05 09:08:39
Wygasł: 2018-07-25

Zapytanie ofertowe: Remont drogi gminnej nr 361003T Wójeczka w kierunku Suchowoli od km 1+500 do km 2+174

Opublikowany: 2018-06-19 12:35:38
Wygasł: 2018-06-25

Zapytanie ofertowe na „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2018 w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”.

Opublikowany: 2018-05-28 09:34:04
Wygasł: 2018-06-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Kępa Lubawska


znalezionych: 588 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>