Zarządzenie Nr 28/2016

2016-03-01 14:49:48 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów na rok szkolny 2016/2017 więcej»

ZARZĄDZENIE nr 20/2016

2016-02-12 14:43:05 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
więcej»

ZARZĄDZENIE nr 19/2016

2016-02-12 14:29:06 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
więcej»

ZARZĄDZENIE nr 18/2016

2016-02-12 11:00:03 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
więcej»

ZARZĄDZENIE nr 17/2016

2016-02-12 10:15:25 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
więcej»

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2016 roku

2016-01-11 13:29:07 Ogłoszenia

Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2016-01-07 12:32:30 Ogłoszenia

Kultywowanie tradycji i obrzędów lokalnych sprzyjających promocji regionu. Zakup 55 koszulek dla zespołu Diamenty Powiśla oraz 3 par butów dla chłopców. więcej»

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

2015-12-30 14:00:47 Ogłoszenia

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2015.B

2015-12-16 07:40:57 Ogłoszenia

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o funkcji usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych oraz hotelarskich na funkcję budynku zamieszkania zbiorowego na cele placówki opiekuńczo rehabilitacyjnej wraz z budową :obiektu szklarni, podziemnego zbiornika na olej opałowy, dróg wewnętrznych i placów manewrowych, terenów sportu i rekreacji , parkingów dla samochodów osobowych w ilości 62szt, zbiorników na gaz propan butan, zbiornika na nieczystości ciekłe ” więcej»

ZARZĄDZENIE nr 173/2015

2015-12-11 09:36:12 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu więcej»