Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

2015-12-30 14:00:47 Ogłoszenia

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia. więcej»

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2015-12-30 12:55:05 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2015.B

2015-12-16 07:40:57 Ogłoszenia

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o funkcji usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych oraz hotelarskich na funkcję budynku zamieszkania zbiorowego na cele placówki opiekuńczo rehabilitacyjnej wraz z budową :obiektu szklarni, podziemnego zbiornika na olej opałowy, dróg wewnętrznych i placów manewrowych, terenów sportu i rekreacji , parkingów dla samochodów osobowych w ilości 62szt, zbiorników na gaz propan butan, zbiornika na nieczystości ciekłe ” więcej»

ZARZĄDZENIE nr 173/2015

2015-12-11 09:36:12 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

2015-12-01 13:14:17 Ogłoszenie o naborze

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została
Pani Justyna Rogala zamieszkała w Niegosławicach. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2015-12-01 10:01:55 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów – pełny wymiar czasu pracy. więcej»

Rekrutacja na stanowisko Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

2015-11-10 12:04:05 Ogłoszenie o naborze

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie zatrudni pracownika na stanowisku bibliotekarza. więcej»

Obwieszczenie Kanał Strumień

2015-10-12 08:35:32 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie_GKN.664.2.3.2015

2015-09-29 08:27:25 Ogłoszenia

Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie pozyskania danych dotyczących budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych, budynków i lokali położonych w gminie Pacanów. więcej»

Informacja o bezpośrednim nr telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

2015-07-24 08:28:16 Ogłoszenia

41 376 54 59 więcej»