Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2019-02-12 10:24:04Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2019-02-12 10:22:05Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2019-02-12 10:19:30Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2019-02-06 09:11:38Sołectwa
2019-02-06 09:10:12Sołectwa
2019-02-06 09:07:05Sołectwa
2019-02-06 09:05:44Sołectwa
2019-01-31 11:01:12Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2018-2028
2019-01-31 10:57:42Rejestry, ewidencje, archiwa, plan zamówień publicznych
2019-01-31 10:56:56Plan zamówień publicznych
2019-01-30 09:50:17w 2018 roku
2019-01-30 08:19:44w 2018 roku
2019-01-30 08:09:30w 2018 roku
2019-01-30 08:00:46Burmistrz Miasta i Gminy
2019-01-24 13:32:54Ochrona danych osobowych
2019-01-24 13:31:58Ochrona danych osobowych
2019-01-24 13:30:33Ochrona danych osobowych
2019-01-24 13:29:16Ochrona danych osobowych
2019-01-24 10:04:56Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2019 r.
2019-01-23 12:34:19Plan zamówień publicznych
2019-01-10 14:46:07od 2017 roku
2019-01-10 12:26:412017 rok
2019-01-08 11:24:07Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2018 r.
2019-01-08 08:32:58Podatek rolny
2019-01-08 08:12:13Linki
2019-01-08 08:11:40Projekty aktów prawnych
2019-01-08 08:10:58Nieudostępnione w BIP
2019-01-08 08:09:13Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-01-08 08:07:49Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-01-08 08:02:30Uchwały Rady Miejskiej
2019-01-08 08:01:20Uchwały Rady Miejskiej
2019-01-08 07:59:38Zarządzenia
2019-01-08 07:58:07Stan przyjmowanych spraw
2019-01-08 07:57:25Stan przyjmowanych spraw
2019-01-08 07:56:34Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2019-01-08 07:55:01Plan zamówień publicznych
2019-01-08 07:54:01Rejestry, ewidencje, archiwa, plan zamówień publicznych
2019-01-08 07:52:42Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
2019-01-08 07:51:24Regulamin pracy Urzędu Gminy Pacanów
2019-01-08 07:51:17Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pacanów