Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2019-10-07 08:55:30Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-10-01 09:55:27Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych
2019-09-16 12:44:10Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018
2019-09-16 12:11:40Rejestr działalności regulowanej
2019-09-16 12:09:33Rejestr działalności regulowanej
2019-09-16 09:15:07WYBORY i REFERENDA
2019-09-16 09:14:16WYBORY i REFERENDA
2019-08-28 10:15:53Szkoła Podstawowa w Pacanowie
2019-08-28 10:09:20Przedszkole Samorządowe w Pacanowie
2019-08-01 14:37:56Organizacja Urzędu
2019-07-16 08:37:14Budżet i sprawozdania 2018
2019-07-02 09:01:49Budżet i sprawozdania 2018
2019-07-02 08:11:06Budżet i sprawozdania 2018
2019-06-25 13:58:38Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich
2019-05-28 14:15:00Ochrona danych osobowych
2019-05-28 14:10:22Ochrona danych osobowych
2019-04-17 13:52:59Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-03-19 11:55:02Budżet i sprawozdania 2018
2019-03-06 09:21:49Programy i plany
2019-03-06 09:18:22Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2019-03-06 09:17:47Program na 2013 rok i sprawozdanie za 2013r.
2019-03-06 09:14:14Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-03-06 09:09:04Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych
2019-03-06 09:06:39Podatek rolny
2019-03-06 07:57:17Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne
2019-03-06 07:55:36Podatki, zwrot podatku akcyzowego
2019-03-06 07:47:33Rejestr działalności regulowanej
2019-03-06 07:45:15Organizacja Urzędu
2019-03-06 07:44:04Organizacja Urzędu
2019-03-04 14:39:20Kadencja 2018-2023
2019-03-04 08:37:16Kadencja 2014 - 2018
2019-03-04 08:28:33Kadencja 2014 - 2018
2019-03-01 11:17:07z 2018 roku
2019-02-27 09:26:53Warunki zabudowy
2019-02-22 18:12:39Rejestr działalności regulowanej
2019-02-22 11:59:29Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2019-02-22 11:56:12Statut Gminy Pacanów
2019-02-12 10:24:04Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2019-02-12 10:22:05Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2019-02-12 10:19:30Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych