Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2018-10-05 13:04:13Budżet i sprawozdania 2018
2018-10-05 13:03:26Budżet i sprawozdania 2017
2018-10-02 14:41:25Budżet i sprawozdania 2018
2018-09-28 13:23:01Rada Gminy Pacanów
2018-09-28 10:41:44Rada Gminy Pacanów
2018-09-20 08:55:27Budżet i sprawozdania 2018
2018-09-07 11:26:22Budżet i sprawozdania 2017
2018-09-07 11:16:06Budżet i sprawozdania 2018
2018-07-11 14:55:24Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2018-07-09 13:04:09Rejestr umów
2018-06-08 13:38:55Obowiązek informacyjny
2018-05-29 14:01:01Budżet i sprawozdania 2017
2018-05-28 14:51:05Obowiązek informacyjny
2018-05-28 14:35:54Obowiązek informacyjny
2018-05-28 14:33:58Obowiązek informacyjny
2018-05-28 08:12:03Obowiązek informacyjny
2018-05-28 07:27:04Obowiązek informacyjny
2018-05-25 07:04:52Sprawy obywatelskie i meldunkowe
2018-05-17 13:22:41za 2017 rok
2018-05-11 11:39:27Sprawy obywatelskie i meldunkowe
2018-05-11 11:36:44Podatki, zwrot podatku akcyzowego
2018-05-11 11:35:12Rejestry, ewidencje, archiwa, plan zamówień publicznych
2018-05-08 12:15:22Rejestr umów
2018-04-30 13:17:55Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2018-04-25 11:06:20Rewitalizacja/Odnowa
2018-04-25 11:04:03Programy i plany
2018-04-25 10:59:38Programy i plany
2018-04-12 13:35:39Program na 2014 rok
2018-04-12 13:34:03Program na 2011 rok
2018-04-12 13:33:14Program na 2010 rok
2018-04-12 13:31:38Program na 2009 rok
2018-04-12 12:51:46Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2018-04-12 10:17:01Rejestr umów
2018-04-03 09:31:35Rejestr działalności regulowanej
2018-03-09 11:14:16Przedszkole Samorządowe w Pacanowie
2018-02-20 08:28:19Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2018-02-05 08:16:10Organizacja Urzędu
2018-02-02 08:50:48Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
2018-02-02 08:50:11Podstawa prawna działania
2018-02-02 08:43:19Regulamin wynagradzania pracowników