Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-03-03 13:46:37w 2021 roku
2021-02-23 10:40:57w 2021 roku
2021-02-22 08:15:59Rejestr umów
2021-02-19 13:52:58w 2021 roku
2021-02-19 10:37:54Rejestr działalności regulowanej
2021-02-17 09:41:39w 2021 roku
2021-02-17 09:36:06w 2021 roku
2021-02-17 09:33:06w 2021 roku
2021-02-17 09:30:41w 2021 roku
2021-02-16 11:49:14w 2021 roku
2021-02-15 11:08:57Mapa sieci dróg publicznych w mieście i gminie Pacanów
2021-02-15 10:52:28Sołectwa
2021-02-15 10:42:09Sołectwa
2021-02-15 10:40:58Sołectwa
2021-02-15 10:23:38Sołectwa
2021-02-15 10:21:03Stawki za odpady stałe i ciekłe
2021-02-15 10:13:11Podatek rolny
2021-02-15 10:08:56Rada Miejska
2021-02-15 10:07:17Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2021 r.
2021-02-15 10:03:09Rejestr umów
2021-02-15 10:01:29Rejestr umów
2021-02-11 13:33:13Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów
2021-02-09 14:11:16Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2021-02-08 12:28:02Rejestr umów
2021-02-02 14:29:32w 2020 roku
2021-02-01 14:35:46Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2021-01-27 14:22:57Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pacanów osobom ze szczególnymi potrzebami
2021-01-27 09:04:16Deklaracja dostępności
2021-01-22 14:43:07Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2020 r.
2021-01-19 09:32:20Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2021-01-12 12:28:23Rok 2021
2021-01-12 12:23:01Rok 2020
2021-01-12 12:05:30Rok 2020
2021-01-12 09:10:36Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2018-2030
2021-01-12 08:24:14w 2020 roku
2021-01-07 14:15:28w 2020 roku
2021-01-07 14:11:43w 2020 roku
2021-01-05 11:14:04w 2020 roku
2021-01-04 12:05:56za 2014 rok
2021-01-04 12:05:31Skop Wiesław