Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2020-05-12 11:38:54Deklaracja dostępności
2020-05-06 09:18:14Regulamin wynagradzania pracowników
2020-05-05 08:48:15Organizacja Urzędu
2020-04-30 14:56:26Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2020-04-22 09:51:17Nieudostępnione w BIP
2020-03-30 13:56:43Ochrona danych osobowych
2020-02-28 13:10:24Ochrona danych osobowych
2020-02-26 10:07:41Szkoła Podstawowa w Oblekoniu
2020-02-25 12:36:44Ochrona danych osobowych
2020-02-25 10:07:08Budżet i sprawozdania 2018
2020-02-24 12:21:07Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów
2020-02-20 10:02:25za 2013 rok
2020-02-20 09:56:23za 2013 rok
2020-02-20 09:54:16Kadencja 2010 - 2014
2020-02-20 09:54:07Krzysztof Jankoski
2020-02-20 09:53:58Jan Nowicki
2020-02-20 09:53:56Artur Czub
2020-02-20 09:53:55Henryka Komasara
2020-02-20 09:53:54Cecylia Bonar
2020-02-20 09:53:52Robert Cybulski
2020-02-20 09:53:49Andrzej Kapałka
2020-02-20 09:53:48Stanisław Korbaś
2020-02-20 09:53:45Stanisław Lolo
2020-02-20 09:53:43Mirosław Matuszewski
2020-02-20 09:53:21Jan Matyjas
2020-02-20 09:53:19Artur Molenda
2020-02-20 09:53:17Bolesław Nega
2020-02-20 09:53:16Stanisław Serafin
2020-02-20 09:53:13Szczepan Starościak
2020-02-19 13:22:28Majątek
2020-02-19 13:22:19Poprzednie lata
2020-02-19 13:22:11Za 2008 rok
2020-02-19 13:22:02Za 2009 rok
2020-02-19 13:20:29Za 2010 rok
2020-02-19 13:19:18Pomoc publiczna
2020-02-19 13:19:09Sprawozdanie z poprzednich lat
2020-02-19 13:19:01Sprawozdanie z roku 2008
2020-02-19 13:18:06Dług publiczny
2020-02-19 13:17:54Prognoza długu z poprzednich lat
2020-02-19 13:17:46Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2014