INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

2015-12-01 13:14:17 Ogłoszenie o naborze

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została
Pani Justyna Rogala zamieszkała w Niegosławicach. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2015-12-01 10:01:55 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów – pełny wymiar czasu pracy. więcej»

Rekrutacja na stanowisko Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

2015-11-10 12:04:05 Ogłoszenie o naborze

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie zatrudni pracownika na stanowisku bibliotekarza. więcej»

Obwieszczenie Kanał Strumień

2015-10-12 08:35:32 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie_GKN.664.2.3.2015

2015-09-29 08:27:25 Ogłoszenia

Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie pozyskania danych dotyczących budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych, budynków i lokali położonych w gminie Pacanów. więcej»

Informacja o bezpośrednim nr telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

2015-07-24 08:28:16 Ogłoszenia

41 376 54 59 więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2015-07-08 10:08:10 Ogłoszenia

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, rozwijanie aktywnych form wypoczynku, prowadzenie stałych form działań w tym zakresie z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi .
więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

2015-06-25 14:17:53 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015

2015-06-24 07:25:30 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych więcej»

Postanowienie ROŚ.6220.5.2015

2015-06-23 08:46:50 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych więcej»