Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2017

2017-11-27 07:10:13 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. 141, 143/1, 145/1 obręb Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Zapytanie ofertowe na demontaż części metalowych starego budynku Urzędu Gminy

2017-11-23 11:23:47 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.18.2017

2017-11-13 08:36:11 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. gr 73, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.17.2017

2017-11-13 08:34:58 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. gr 58, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.15.2017

2017-11-10 09:07:47 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

OBWIESZCZENIE ROŚ.6220.9.2017

2017-11-09 13:37:57 Ogłoszenia

o zawieszeniu postępowania administracyjnego więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.16.2017

2017-10-30 11:01:05 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów więcej»

Informacja

2017-10-30 08:27:30 Ogłoszenia

w sprawie aktualizacji
więcej»

Zarządzenie Nr 128/17

2017-10-27 12:24:04 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2017

2017-10-24 14:28:00 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji administracyjnej więcej»