Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2015

2015-06-17 14:56:10 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu – punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1817 obręb 0014 Pacanów, przy ul. Słupskiej 50 w miejscowości Pacanów, Gm. Pacanów realizowanego przez „KOLORZŁOM więcej»

Zarządzenie nr 81/2015

2015-06-12 14:36:11 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
więcej»

Zarządzenie nr 80/2015

2015-06-12 14:33:50 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015

2015-06-02 14:23:23 Ogłoszenia

1.Budowa stacji transformatorowej słupowej.
2.Budowa, przebudowa, oraz rozbudowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, oraz demontaż sieci energetycznej przeznaczonej do przebudowy.
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015

2015-05-13 11:15:23 Ogłoszenia

1. Budowa stacji transformatorowej słupowej.
2. Budowa, przebudowa, oraz rozbudowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, oraz demontaż sieci energetycznej przeznaczonej do przebudowy.
więcej»

Postanowienie ROŚ

2015-04-30 07:17:01 Ogłoszenia

o zawieszeniu postępowania więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015

2015-04-30 07:14:19 Ogłoszenia

o zawieszeniu postępowanie administracyjne w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa na terenie gm. Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ4), sieci kablowej o napięciu 30kV i 0,4kV oraz dróg i placów dojazdowych więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2015

2015-04-16 13:35:35 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu-punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid.gr. 1817/3 (obręb 0014 Pacanów) przy ul. Słupskiej 50 w m. Pacanów, gm. Pacanów
więcej»

Informacja GKN.6641.2.2.2015

2015-03-27 12:45:44 Ogłoszenia

informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych gminy Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015

2015-03-27 08:14:43 Ogłoszenia

Budowa na terenie gm. Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ4), sieci kablowej o napięciu 30kV i 0,4kV oraz dróg i placów dojazdowych więcej»