Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2017

2017-03-21 18:27:53 Ogłoszenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów gmina Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 38/2017

2017-03-17 11:19:38 Ogłoszenia

w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pacanów
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2016.2017

2017-03-14 08:18:46 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2017

2017-03-13 14:12:47 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Raport z konsultacji społecznych

2017-03-10 14:06:56 Ogłoszenia

dotyczących projektu uchwały Gminy Pacanów w sprawie określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.10.2016

2017-03-09 13:54:25 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2016.2017

2017-03-08 13:08:13 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” o obiekty usługowe mające z nim związek funkcjonalny, tj. budynki restauracyjno-hotelowe, administracyjno-biurowe, gospodarczo-magazynowe oraz inwentarskie (z boksami dla zwierząt). więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów Korekta obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

2017-03-01 14:22:52 Ogłoszenia

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2017 r. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2017

2017-03-01 13:19:00 Ogłoszenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych i formularz zgłaszania uwag

2017-03-01 12:25:31 Ogłoszenia

dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 więcej»