Ogłoszenie o naborze

2018-02-16 13:11:19 Ogłoszenie o naborze

Inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Referacie Komunalnym więcej»

OGŁOSZENIE O PRACY

2017-12-28 09:20:30 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów zatrudni pracownika na umowę o pracę na zastępstwo w Urzędzie Gminy Pacanów więcej»

Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny w 2017 roku

2017-11-23 14:16:32 Ogłoszenie o naborze

W listopadzie 2017 r. Wójta Gminy podpisał umowę uczestnictwa w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego za zadanie wspieranie rodzin z problemami. więcej»

Informacja o wynikach naboru

2016-10-13 15:02:43 Ogłoszenie o naborze

więcej»

Informacja o wynikach naboru

2016-10-03 10:48:10 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Pacanów więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2016-09-30 14:02:55 Ogłoszenie o naborze

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki śmieciowej i ochrony zwierząt więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich

2016-09-16 14:09:12 Ogłoszenie o naborze

podinspektora ds. obywatelskich w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Pacanów w wymiarze ½ etatu. więcej»

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2016-03-31 08:45:54 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń socjalnych Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie – 2 osoby
więcej»

Ogłoszenie o naborze

2016-03-10 07:56:18 Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie – 2 osoby w wymiarze czasu pracy ½ etatu.
więcej»

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2015-12-30 12:55:05 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów więcej»