Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2018

2018-09-17 13:13:49 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długość 1203m więcej»

Informacja o składzie i zwiększonej liczbie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-13 14:04:20 Ogłoszenia

w celu rejestracji list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy. więcej»

Informacja o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-12 15:34:58 Ogłoszenia

w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-09-12 07:58:34 Ogłoszenia

poprawa estetyki zaplecza sportowego i technicznego GLKS Zorza - Tempo Pacanów więcej»

Obwieszczenie SKO w Kielcach z 04.09.2018 r.

2018-09-07 14:17:43 Ogłoszenia

dotyczące orzeczenia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziałowywania na środowisko przedsięwzięcia w Słupi. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 122/2018

2018-09-05 12:16:35 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

ZARZĄDZENIE nr 121/2018

2018-09-05 11:24:55 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach więcej»

ZARZĄDZENIE nr 120/2018

2018-09-05 11:22:20 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

Pismo WZT_I_8050_6_4_2018

2018-09-04 13:38:02 Ogłoszenia

Pismo_WZT_I_8050_6_4_2018.PDF więcej»

Obwieszczenie_SN_III_7820_1_14_2018

2018-09-04 08:41:11 Ogłoszenia

Obwieszczenie_SN_III_7820_1_14_2018 więcej»