Programy i plany

Wersja do druku

 

Programy i plany:

Plan Odnowy Miejscowości Rataje Słupskie

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2010-2015

Przystąpienie do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów

Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pacanów

Plan Odnowy Miejscowości Pacanów

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pacanów na lata 2011 - 2015 wraz z zadaniami przyjętymi kierunkowo po roku 2015

Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6250

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2008-11-26 08:36:08
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2008-11-26 08:37:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2009-06-02 13:49:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony