Programy i plany

Wersja do druku

 

Programy i plany:

 

>> Jednolity tekst GPR Gminy Pacanów<<

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2013-2032 i Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym

Przystąpienie do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów

Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2018-2030

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8322

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2008-11-26 08:36:08
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2008-11-26 08:37:10
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2018-04-25 11:03:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony