Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny w 2017 roku

2017-11-23 14:16:32 Ogłoszenie o naborze

W listopadzie 2017 r. Wójta Gminy podpisał umowę uczestnictwa w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego za zadanie wspieranie rodzin z problemami. więcej»

Zapytanie ofertowe na demontaż części metalowych starego budynku Urzędu Gminy

2017-11-23 11:23:47 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.18.2017

2017-11-13 08:36:11 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. gr 73, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.17.2017

2017-11-13 08:34:58 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. gr 58, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.15.2017

2017-11-10 09:07:47 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

OBWIESZCZENIE ROŚ.6220.9.2017

2017-11-09 13:37:57 Ogłoszenia

o zawieszeniu postępowania administracyjnego więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.16.2017

2017-10-30 11:01:05 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów więcej»

Informacja

2017-10-30 08:27:30 Ogłoszenia

w sprawie aktualizacji
więcej»

Zarządzenie Nr 128/17

2017-10-27 12:24:04 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2017

2017-10-24 14:28:00 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji administracyjnej więcej»