Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

2020-06-15 12:00:26 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.
więcej»

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r.

2020-06-15 08:09:41 Ogłoszenia

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. więcej»

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 czerwca 2020 r.

2020-06-13 07:05:34 Ogłoszenia

więcej»

Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 9 czerwca 2020 r.

2020-06-10 10:02:57 Ogłoszenia

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 09:11:24 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 09:09:18 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 3 lat. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 09:04:14 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 08:48:14 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r

2020-06-05 08:45:11 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2020

2020-05-26 11:41:11 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 1970, 2108/10, 2108/11, 2108/3, 2108/15, 1953, 1688/1, 1385, 1384, położonej w miejscowości Pacanów, obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»