Zarządzenie nr 167/2012

2012-11-08 14:25:27 Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
więcej»

Zarządzenie nr 168/2012

2012-11-08 14:22:43 Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-09-11 13:29:31 Ogłoszenia

Budowa urządzenia odwadniającego, polegającego na budowie w ciągu drogi powiatowej nr 0125T Biechów–Niegosławice-Pacanów, przepustu z rur zbrojonych o długości ok. 10,0mb, pod nawierzchnią drogi, służącego odwodnieniu drogi i powstałe osuwisko więcej»

Decyzja ROŚ.6220.5.2012

2012-08-31 12:57:30 Ogłoszenia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej»

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 0 ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

2012-08-31 12:53:45 Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 0 ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-08-21 15:33:18 Ogłoszenia

Budowa urządzenia odwadniającego, polegającego na budowie w ciągu drogi powiatowej nr 0125T Biechów–Niegosławice-Pacanów, przepustu z rur zbrojonych o długości ok. 10,0mb, pod nawierzchnią drogi, służącego odwodnieniu drogi i powstałe osuwisko obejmującej nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 3881 /pas drogi powiatowej nr 0125T/, położonej w miejscowości Biechów, obręb: 0001 Biechów, gmina Pacanów.
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój
więcej»

POSTANOWIENIE

2012-08-14 14:58:57 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.” Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1821/2, obręb Pacanów
więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-08-08 13:39:32 Ogłoszenia

Budowa urządzenia odwadniającego, polegającego na budowie w ciągu drogi powiatowej nr 0125T Biechów–Niegosławice-Pacanów, przepustu z rur zbrojonych o długości ok. 10,0mb, pod nawierzchnią drogi, służącego odwodnieniu drogi i powstałe osuwisko więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-07-25 13:51:28 Ogłoszenia

Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa przepustu pod nawierzchnią drogi Nr 0125T (przepust ø60, dł.10mb dla potrzeb odwodnienia drogi i powstałe osuwisko) na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 3881 położonej w obrębie: 0001 Biechów gmina Pacanów.
więcej»

ZAWIADOMIENIE

2012-07-10 14:45:52 Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
więcej»