NAZWA: Urząd Gminy Pacanów

RODZAJ: Gmina wiejska

ADRES:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

NIP: 655-11-84-418
REGON: 000548710

KONTAKT:
Telefon 41 3765403, 3765461, 3765288
Fax 41 3765980
Adres e-mailug@pacanow.pl

Wójt:
Wiesław Skop
Telefon 41 3765403 w. 12
Adres e-mailwojt@pacanow.pl

SEKRETARZ:
Kazimierz Zdziebko
Telefon 41 3765403 w.11
Adres e-mailsekretarz@pacanow.pl

SKARBNIK:
Dorota Adamczyk
Telefon 41 3765403 w.22
Adres e-mailskarbnik@pacanow.pl

Wpłaty podatków lokalnych oraz opłat za wydanie dokumentów (np. odpis aktu) realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy dokonać na rachunek bankowy : Nr 82 85170007 0040 0400 0172 0073 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, o/Pacanów

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na podstawie art. 10 i art. 11 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).

Wgląd do Dziennika Ustaw, Monitora Polski oraz zbiorów aktów prawa miejscowego w formie elektronicznej możliwy jest w pomieszczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie przy ul. Rynek 15 w godz. od 8.00 do 15.00

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Pacanowie 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15,
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych ustawą o samorządzie gminnym.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji zadań określonych ustawą o samorządzie gminnym.

 Urząd Gminy
NIP:
655-11-84-418
REGON: 000548710

Gmina Pacanów
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów
NIP: 655-17-90-515
REGON: 291010547

>>Wykaz numerów wewnętrznych<<

Skrytka ePUAP: /758oq3xsuk/skrytka lub /758oq3xsuk/SkrytkaESP