Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-12-14 12:20:33 Ogłoszenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Sroczków więcej»

Obwieszczenie ROŚ. 6220.4.2018

2018-12-05 07:30:59 Ogłoszenia

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transmisyjnej WA-0117 wraz wieżą telekomunikacyjną oraz zewnętrzną linią zasilania na części działki nr ewid. 186 położonejw m. Słupia, więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-12-03 14:50:21 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-11-29 14:53:59 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2018

2018-11-26 12:33:30 Ogłoszenia

Budowa ok. 33,0 mb odcinka sieci wodociągowej Ø110 mm wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury gwarantującej prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2018

2018-11-23 10:20:20 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-11-19 13:59:48 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2018

2018-11-19 13:58:27 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Pacanów

2018-11-15 12:02:30 Ogłoszenia

więcej»

Konkurs na opracowanie koncepcji budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie

2018-11-07 13:10:02 Ogłoszenia

Wójt Gminy Pacanów zaprasza do udziału w konkursie architektoniczno - urbanistycznym na opracowanie koncepcji budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie. więcej»