Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2015

2015-04-16 13:35:35 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu-punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid.gr. 1817/3 (obręb 0014 Pacanów) przy ul. Słupskiej 50 w m. Pacanów, gm. Pacanów
więcej»

Informacja GKN.6641.2.2.2015

2015-03-27 12:45:44 Ogłoszenia

informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych gminy Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015

2015-03-27 08:14:43 Ogłoszenia

Budowa na terenie gm. Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ4), sieci kablowej o napięciu 30kV i 0,4kV oraz dróg i placów dojazdowych więcej»

Postanowienie ROŚ.6220.5.2015

2015-03-27 08:12:01 Ogłoszenia

Budowa na terenie gm. Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 22,4MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ4), sieci kablowej o napięciu 30kV i 0,4kV oraz dróg i placów dojazdowych
więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2015-03-03 13:15:52 Ogłoszenia

dot. budowy na terenie gm. PAcanów elektrowni wiatrowych więcej»