Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2016-04-01 13:55:01 Ogłoszenia

na opracowanie dokumentacji projektowej na remont ujęcia wody Wójeczka więcej»

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2016-03-31 08:45:54 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń socjalnych Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie – 2 osoby
więcej»

Ogłoszenie o naborze

2016-03-10 07:56:18 Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie – 2 osoby w wymiarze czasu pracy ½ etatu.
więcej»

Zarządzenie Nr 28/2016

2016-03-01 14:49:48 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów na rok szkolny 2016/2017 więcej»

ZARZĄDZENIE nr 20/2016

2016-02-12 14:43:05 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
więcej»

ZARZĄDZENIE nr 19/2016

2016-02-12 14:29:06 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
więcej»

ZARZĄDZENIE nr 18/2016

2016-02-12 11:00:03 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
więcej»

ZARZĄDZENIE nr 17/2016

2016-02-12 10:15:25 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
więcej»

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2016 roku

2016-01-11 13:29:07 Ogłoszenia

Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2016-01-07 12:32:30 Ogłoszenia

Kultywowanie tradycji i obrzędów lokalnych sprzyjających promocji regionu. Zakup 55 koszulek dla zespołu Diamenty Powiśla oraz 3 par butów dla chłopców. więcej»