Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2019

2019-11-28 12:05:52 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2019

2019-11-28 12:04:19 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących. Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197
więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2019-11-27 07:15:31 Ogłoszenia

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2019 r. obowiązującej od 1 listopada 2019r. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2019

2019-11-22 11:42:16 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2019

2019-11-22 11:30:27 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2019

2019-11-22 11:25:40 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2019

2019-11-19 13:51:09 Ogłoszenia

„Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książnice, planowanego do realizacji na działce nr 254 obręb Książnice więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2019

2019-11-19 13:49:53 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II” o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Słupia więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2019

2019-11-18 13:17:10 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m więcej»

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

2019-11-06 13:33:11 Ogłoszenia

PROMOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY PACANÓW–JESIEŃ 2019 więcej»