Protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku ruchomego będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

2020-11-02 13:21:10 Ogłoszenia

sporządzony w Pacanowie w dniu 30 października 2020 r.

Komisja inwentaryzacyjna powołana na podstawie Zarządzenia nr 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

w składzie:

1.      Paulina Zawisza– zastępca przewodniczącego komisji

2.      Jolanta Wątroba – członek komisji

3.      Mariusz Ratusznik– członek komisji.

ogłasza wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego będącego  w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Pacanów / jednostki organizacyjnej oraz propozycję sposobu zagospodarowania tych składników:

L.p.

Nazwa i rodzaj składnika rzeczowego

Nr inwentarzowy

Ilość sztuk

wartość rynkowa (zł)

Kwalifikacja składnika zbędny/                                                            zużyty

Proponowany sposób zagospodarowania

1

AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t

AUTOBUS

UG/ST/VII/12/1

01

41 700,00

zbędny

sprzedaż

2

MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0 t

SAMOCHÓD

UG/ST/VII/14/1

1

10 400,00

zbędny

sprzedaż

Uwagi: brak

Podlega wywieszeniu na okres 7 dni na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów / jednostki organizacyjnej.                                                       

Podpisy członków komisji:

1.      Paulina Zawisza

2.      Jolanta Wątroba

3.      Mariusz Ratusznik

Zatwierdził                                                                                            

                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: