Obwieszczenie Kanał Strumień

2015-10-12 08:35:32 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie_GKN.664.2.3.2015

2015-09-29 08:27:25 Ogłoszenia

Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie pozyskania danych dotyczących budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych, budynków i lokali położonych w gminie Pacanów. więcej»

Informacja o bezpośrednim nr telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

2015-07-24 08:28:16 Ogłoszenia

41 376 54 59 więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2015-07-08 10:08:10 Ogłoszenia

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, rozwijanie aktywnych form wypoczynku, prowadzenie stałych form działań w tym zakresie z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi .
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015

2015-06-24 07:25:30 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych więcej»

Postanowienie ROŚ.6220.5.2015

2015-06-23 08:46:50 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych więcej»

Decyzja ROŚ.6220.3.2015

2015-06-17 14:57:32 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu – punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2015

2015-06-17 14:56:10 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu – punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1817 obręb 0014 Pacanów, przy ul. Słupskiej 50 w miejscowości Pacanów, Gm. Pacanów realizowanego przez „KOLORZŁOM więcej»

Zarządzenie nr 81/2015

2015-06-12 14:36:11 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
więcej»

Zarządzenie nr 80/2015

2015-06-12 14:33:50 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
więcej»