Oferta realizacji zadania publicznego

2015-07-08 10:08:10 Ogłoszenia

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, rozwijanie aktywnych form wypoczynku, prowadzenie stałych form działań w tym zakresie z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi .
więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

2015-06-25 14:17:53 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015

2015-06-24 07:25:30 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych więcej»

Postanowienie ROŚ.6220.5.2015

2015-06-23 08:46:50 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych więcej»

Decyzja ROŚ.6220.3.2015

2015-06-17 14:57:32 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu – punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2015

2015-06-17 14:56:10 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu – punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów w Pacanowie”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1817 obręb 0014 Pacanów, przy ul. Słupskiej 50 w miejscowości Pacanów, Gm. Pacanów realizowanego przez „KOLORZŁOM więcej»

Zarządzenie nr 81/2015

2015-06-12 14:36:11 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
więcej»

Zarządzenie nr 80/2015

2015-06-12 14:33:50 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015

2015-06-02 14:23:23 Ogłoszenia

1.Budowa stacji transformatorowej słupowej.
2.Budowa, przebudowa, oraz rozbudowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, oraz demontaż sieci energetycznej przeznaczonej do przebudowy.
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015

2015-05-13 11:15:23 Ogłoszenia

1. Budowa stacji transformatorowej słupowej.
2. Budowa, przebudowa, oraz rozbudowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, oraz demontaż sieci energetycznej przeznaczonej do przebudowy.
więcej»