ZAWIADOMIENIE

2012-07-10 14:45:52 Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-06-12 11:07:38 Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Przebudowa dodatkowego ujęcia wody dla stawów w Słupi”.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-06-06 13:31:59 Ogłoszenia

obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystapienia do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Budowa na terenie Gmin Solec-Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektromagnetycznej napowietrznej 110 kV o łącznej długości około 31,5 km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110 kV/30kV Zborów" więcej»

Postanowienie ROŚ.6220.2.R.2012

2012-03-07 08:44:38 Ogłoszenia

Postanawiam odwiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie stacji paliw ciekłych i gazowych, obiektu usługowego z kasą ,zapleczem technicznym, myjnią samochodową ,parkingami oraz motelu z możliwością prowadzenia usług turystycznych na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 457/1 obręb Słupia, Gm. Pacanów

więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-01-12 08:52:55 Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-01-12 08:19:44 Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PACANÓW
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów
więcej»

Zarządzenie nr 80/2011

2011-07-08 13:57:26 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
więcej»

Zarządzenie Nr 27/2011

2011-03-10 14:04:02 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszeństwa

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.7624-2/09

2009-05-06 14:28:16 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji środowiskowej więcej»

Obwieszczenie ROŚ.7624-D/2/09

2009-04-28 12:54:56 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji środowiskowej więcej»