Zarządzenie Nr 71/2013

2013-06-28 13:53:08 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

więcej»

Zarządzenie Nr 70/2013

2013-06-28 13:52:10 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

więcej»

Zarządzenie Nr 69/2013

2013-06-28 13:50:54 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2013

2013-06-21 08:29:46 Ogłoszenia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2013

2013-06-07 11:12:04 Ogłoszenia

Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2013

2013-06-07 10:03:49 Ogłoszenia

Odtworzenie stawu rekreacyjno-hodowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2013

2013-06-05 10:41:49 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gmin Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 110 kV o łącznej długości około 30,5 km i mocy przesyłowej 100 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110kV/30kV ,, Wójeczka’ więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2013

2013-05-23 14:44:25 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych
o mocy 0,875 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rataje Karskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2013

2013-05-22 11:45:05 Ogłoszenia

Odtworzenie stawu rekreacyjno-hodowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2013

2013-05-07 14:01:47 Ogłoszenia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW więcej»