Obwieszczenie IN-II.7840.3.1.2014

2014-04-18 10:46:06 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2014

2014-04-11 14:39:47 Ogłoszenia

Budowa elektromagnetycznej linii napowietrznej 110kV więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2014

2014-04-03 11:52:45 Ogłoszenia

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i średniego napięcia z budową stacji transformatorowej więcej»

Informacja Urzędu Gminy w sprawie zbierania popiołu

2014-03-21 07:33:52 Ogłoszenia

w Pacanowie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2014

2014-03-20 12:34:10 Ogłoszenia

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia więcej»

Zarządzenie 28/2014

2014-03-07 14:29:00 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 6 marca 2014r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2014

2014-02-20 14:50:20 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychwięcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2013

2013-10-16 07:58:49 Ogłoszenia

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą więcej»

Zarządzenie nr 121/2013 Wójta Gminy Pacanów

2013-08-30 12:57:18 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2013

2013-08-28 14:43:17 Ogłoszenia

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowaną na działce o nr ewid.gr.277/1 obręb 0011 Książnice więcej»