Decyzja ROŚ.6220.3.2012

2013-01-18 14:28:43 Ogłoszenia

Odmawiam ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa na terenie Gmin Solec -Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV o łącznej długości około 31,5km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów” oraz odstępuję od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie ROŚ.6220.3.2012

2013-01-18 14:26:12 Ogłoszenia

W dniu 11.01.2013r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań cheap oakleys na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa na terenie Gmin Solec -Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV o łącznej długości około 31,5km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów” oraz odstąpieniu od Mulberry nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. więcej»

informacja

2013-01-11 08:04:23 Ogłoszenia

dotycząca likwidacji kasy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 192/2012 Wójta Gminy Pacanów

2012-12-14 12:43:06 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 191/2012 Wójta Gminy Pacanów

2012-12-14 12:41:31 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p/w Św.Marcina w Pacanowie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2012

2012-11-09 13:02:49 Ogłoszenia

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dodatkowego ujęcia wody dla stawów w Słupi” Gm. Pacanów realizowanego przez Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z.. o.o. Biechów 80, 28-133 Pacanów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Znak: ROŚ.6220.4.2012r. z dnia 07.11.2012r. więcej»

Zarządzenie nr 167/2012

2012-11-08 14:25:27 Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
więcej»

Zarządzenie nr 168/2012

2012-11-08 14:22:43 Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-09-11 13:29:31 Ogłoszenia

Budowa urządzenia odwadniającego, polegającego na budowie w ciągu drogi powiatowej nr 0125T Biechów–Niegosławice-Pacanów, przepustu z rur zbrojonych o długości ok. 10,0mb, pod nawierzchnią drogi, służącego odwodnieniu drogi i powstałe osuwisko więcej»

Decyzja ROŚ.6220.5.2012

2012-08-31 12:57:30 Ogłoszenia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej»