Informacja Ministra Środowiska

2016-10-20 09:43:39 Ogłoszenia

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018 więcej»

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

2016-10-19 12:13:46 Ogłoszenia

rewitalizacja więcej»

Obwieszczenie SKO

2016-10-19 10:02:28 Ogłoszenia

w sprawie budowy stacji paliw w Słupi więcej»

Informacja o wynikach naboru

2016-10-13 15:02:43 Ogłoszenie o naborze

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-10-12 08:38:52 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25 więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2016

2016-10-07 13:07:00 Ogłoszenia

Budowa Nowego Stawu Rybnego –Typu Karpiowego o pow.5,2 ha, na działce o nr ewid.gr.457/1 ,obręb Słupia, gmina Pacanów ,powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2016

2016-10-07 12:59:40 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2016

2016-10-07 12:55:53 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2016

2016-10-07 12:52:22 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2016

2016-10-07 12:50:39 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice
więcej»