Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów

2020-01-23 07:13:15 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2020-01-16 07:08:46 Ogłoszenia

z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»

Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 14 stycznia 2020 roku

2020-01-14 17:01:45 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2020 roku. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2019.2020

2020-01-10 13:21:45 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2019.2020

2020-01-10 13:20:09 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2020

2020-01-09 11:23:48 Ogłoszenia

Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków V” o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków, gmina Pacanów planowanego do realizacji na części działek o nr ewid. gr 33, 34, 35 obręb ewidencyjny Sroczków. więcej»

Obwieszczenie BUŚ.6220.14.2019 z dnia 24.12.2019

2019-12-30 08:51:10 Ogłoszenia

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2019

2019-12-04 10:17:20 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książnice, planowanego do realizacji na działce nr 254 obręb Książnice - została wydana decyzja więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2019

2019-12-04 10:14:31 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II - została wydana decyzja więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2019

2019-12-03 07:42:30 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m - została wydana decyzja. więcej»