Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2013

2013-04-29 14:13:32 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 0,875 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rataje Karskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2013

2013-03-26 14:33:30 Ogłoszenia

Budowa stacji paliw ciekłych i gazowych, obiektu usługowego z kasą, sklepem i zapleczem technicznym, myjnią samochodową, parkingami oraz motelu z możliwością prowadzenia usług turystycznych na działkach o nr ewid.gr. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391,457/1 obręb Słupia, Gmina Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 29/2013

2013-02-22 10:21:26 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Zarządzenie Nr 28/2013

2013-02-22 10:19:40 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego więcej»

Zarządzenie nr 27/2013

2013-02-22 10:17:01 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Zarządzenie nr 26/2013

2013-02-22 10:09:36 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»

Zarządzenie

2013-01-25 12:32:01 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
więcej»

Zarządzenie

2013-01-25 12:30:38 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu więcej»

Decyzja ROŚ.6220.3.2012

2013-01-18 14:28:43 Ogłoszenia

Odmawiam ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa na terenie Gmin Solec -Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV o łącznej długości około 31,5km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów” oraz odstępuję od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie ROŚ.6220.3.2012

2013-01-18 14:26:12 Ogłoszenia

W dniu 11.01.2013r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań cheap oakleys na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa na terenie Gmin Solec -Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV o łącznej długości około 31,5km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów” oraz odstąpieniu od Mulberry nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. więcej»