Zarządzenie Nr 131/14

2014-09-02 10:48:58 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia pod kontener z odzieżą używaną w trybie bez przetargowym na okres 3 lat więcej»

Zarządzenie Nr 130/14

2014-09-02 10:44:50 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy od kontener z odzieżą używaną w trybie bez przetargowym na okres 3 lat więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2014

2014-07-21 13:35:16 Ogłoszenia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej FS Sroczków II mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą więcej»

Zarządzenie Nr 95/14

2014-07-11 12:10:45 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Zarządzenie Nr 94/14

2014-07-11 12:03:43 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Zarządzenie Nr 93/14

2014-07-11 12:01:00 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego IN-III.747.18.2014

2014-07-08 09:27:41 Ogłoszenia

dotyczącego zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 20/14 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna punkt techniczny 132.3 – Oblekoń – Łubnice”, na terenie gminy Oleśnica i Łubnice w powiecie staszowskim oraz gminy Pacanów w powiecie buskim. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2014

2014-06-30 12:16:12 Ogłoszenia

Budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV” w miejscowości Słupia, Gmina Pacanów, Powiat Busko-Zdrój na działkach o nr ewid.gr. 639/1,640, 562/1 ,564, 565/1 , 1044/2, 902, 1095, 841, 840, 839 więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2014

2014-06-17 13:59:39 Ogłoszenia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej FS Sroczków wraz z niezbędną infrastrukturą więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2014-05-15 07:05:17 Ogłoszenia

w sprawie wszczcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna punkt techniczny 132.3 – Oblekoń – Łubnice”, na terenie gminy Oleśnica i Łubnice w powiecie staszowskim oraz gminy Pacanów w powiecie buskim. więcej»