Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2013

2013-06-05 10:41:49 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gmin Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 110 kV o łącznej długości około 30,5 km i mocy przesyłowej 100 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110kV/30kV ,, Wójeczka’ więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2013

2013-05-23 14:44:25 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych
o mocy 0,875 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rataje Karskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2013

2013-05-22 11:45:05 Ogłoszenia

Odtworzenie stawu rekreacyjno-hodowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2013

2013-05-07 14:01:47 Ogłoszenia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2013

2013-04-29 14:13:32 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 0,875 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rataje Karskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2013

2013-03-26 14:33:30 Ogłoszenia

Budowa stacji paliw ciekłych i gazowych, obiektu usługowego z kasą, sklepem i zapleczem technicznym, myjnią samochodową, parkingami oraz motelu z możliwością prowadzenia usług turystycznych na działkach o nr ewid.gr. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391,457/1 obręb Słupia, Gmina Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 29/2013

2013-02-22 10:21:26 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Zarządzenie Nr 28/2013

2013-02-22 10:19:40 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego więcej»

Zarządzenie nr 27/2013

2013-02-22 10:17:01 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Zarządzenie nr 26/2013

2013-02-22 10:09:36 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»