Obwieszczenie

2016-09-27 11:09:08 Ogłoszenia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2016

2016-09-26 13:29:46 Ogłoszenia

1.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV,
2.Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV,
3.Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV, więcej»

Obwieszczenie BKŚ.III.6733.7.2016

2016-09-22 07:07:36 Ogłoszenia

więcej»

ZARZĄDZENIE nr 110/2016

2016-09-21 14:24:24 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 109 /2016

2016-09-21 14:22:43 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-09-19 12:37:10 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25 więcej»

Informacja o przesunięciu terminu konsultacji społecznych

2016-09-16 14:45:37 Ogłoszenia

projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich

2016-09-16 14:09:12 Ogłoszenie o naborze

podinspektora ds. obywatelskich w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Pacanów w wymiarze ½ etatu. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.6.2016

2016-09-15 14:20:44 Ogłoszenia

w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości Słupia gm. Pacanów. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.D.2016

2016-09-15 13:28:48 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska –Pacanów -Oleśnica-Strzelce na odcinku Pacanów-granica Powiatu Buskiego – od km 10+295 do km13+850 długości 3 555m” więcej»