Obwieszczenie IGPM.6733.3.2020

2020-02-13 07:00:01 Ogłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2020

2020-02-07 11:40:48 Ogłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego

2020-02-07 08:24:13 Ogłoszenia

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2020 r." więcej»

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 28 stycznia 2020 roku

2020-02-04 07:43:10 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2019.2020

2020-02-04 07:13:29 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2019.2020

2020-02-04 07:11:57 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2020

2020-01-31 12:29:08 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019/2020

2020-01-30 14:00:03 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie BUS.6220.14.2016

2020-01-30 13:28:04 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2019.2020

2020-01-30 07:03:43 Ogłoszenia

Rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku magazynowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na Instytut Bajki („Ośrodek Naukowo-Badawczy” z pomieszczeniami warsztatowymi i biurowymi oraz zapleczem socjalno-sanitarnym). więcej»