Ogłoszenie o naborze kandydatów

2018-03-14 14:42:33 Ogłoszenia

do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Pacanów w terminie do 27 marca 2018 r. więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2018-03-13 09:47:43 Ogłoszenia

w sprawie terminu składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnote gruntowa w miejscowości Sroczków więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2018-03-09 14:53:47 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Pacanów więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów

2018-03-08 12:54:42 Ogłoszenia

O przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Gminy w sprawie statusu miasta miejscowości Pacanów więcej»

Zarządzenie oraz ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

2018-03-07 09:57:57 Ogłoszenia

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego więcej»

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2018-03-06 14:09:57 Ogłoszenia

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg wewnętrznych, gminnych więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów

2018-02-27 07:22:43 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na 2018 r. obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-02-27 07:09:53 Ogłoszenia

o wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2017

2018-02-22 07:09:53 Ogłoszenia

o wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Ogłoszenie o naborze

2018-02-16 13:11:19 Ogłoszenie o naborze

Inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Referacie Komunalnym więcej»