Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2019

2019-11-06 08:29:12 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1 MW więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2019

2019-11-06 08:27:34 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II” o mocy do 1 MW więcej»

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

2019-11-04 08:52:39 Ogłoszenia

Promowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2019 r. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 114/2019

2019-10-22 18:07:32 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 112/2019

2019-10-21 17:42:57 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 111/2019

2019-10-21 17:40:48 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 110/2019

2019-10-21 17:38:16 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Decyzja GKN.6810.4.51.2019 STAROSTY BUSKIEGO

2019-10-11 11:54:30 Ogłoszenia

o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej więcej»

Zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 10 października 2019 roku

2019-10-11 10:28:27 Ogłoszenia

W sprawie konsultacji ,,Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2025” więcej»

Zarządzenie nr 197 Prezesa Rady Ministrów

2019-10-09 11:27:52 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych więcej»