Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-11-18 14:30:54
Wygasł: 2019-12-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Biechowie stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2019-11-15 13:10:04
Wygasł: 2019-11-25

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Opublikowany: 2019-10-23 14:30:21
Wygasł: 2019-10-28

Dowóz dzieci 3 i 4-letnich do Samorządowego Przedszkola w Pacanowie

Opublikowany: 2019-10-16 13:48:58
Wygasł: 2019-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Mleczna

Opublikowany: 2019-10-11 11:20:34
Wygasł: 2019-11-15

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pacanów

Opublikowany: 2019-09-26 12:14:54
Wygasł: 2019-10-11

Przebudowa drogi gminnej nr 361167T Biskupice w kierunku Lesisko od km 0+000 do km 0+535

Opublikowany: 2019-09-12 14:03:22
Wygasł: 2019-10-11

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia

Opublikowany: 2019-09-09 08:26:15
Wygasł: 2019-09-13

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabiec o nr ewid. grunt. 934, 935 od km 0+000 do km 1+000

Opublikowany: 2019-08-12 14:28:23
Wygasł: 2019-09-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Oblekoń.

Opublikowany: 2019-08-12 14:25:27
Wygasł: 2019-09-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów.

Opublikowany: 2019-08-02 11:42:34
Wygasł: 2019-08-19

Przebudowa drogi gminnej nr 361010T Niegosławice-Chrzanów-Wójcza od km 0+000 do km 0+995 Przebudowa drogi gminnej nr 361064T Niegosławice wieś od km 0+000 do km 0+683.

Opublikowany: 2019-07-25 14:56:29
Wygasł: 2019-08-02

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Opublikowany: 2019-07-25 09:33:57
Wygasł: 2019-08-06

Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361058T Słupia wieś w km 0+455

Opublikowany: 2019-04-29 13:05:24
Wygasł: 2019-05-15

Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376 etap I

Opublikowany: 2019-04-18 11:13:18
Wygasł: 2019-04-30

Zapytanie ofertowe na "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie gminy Pacanów w 2019r."

Opublikowany: 2019-04-08 14:55:18
Wygasł: 2019-04-16

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pacanów

Opublikowany: 2019-04-08 07:48:10
Wygasł: 2019-04-15

Zapytanie ofertowe na: „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2019 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2019-03-28 09:56:17
Wygasł: 2019-04-12

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola Biechowska od km 0+986 do km 1+293 i od km 1+820 do km 2+311

Opublikowany: 2019-03-26 11:27:57
Wygasł: 2019-04-10

Przebudowa drogi gminnej nr 361026T Rataje Karskie „Lisia Górka” od km 0+000 do km 0+473

Opublikowany: 2019-03-21 13:37:55
Wygasł: 2019-04-12

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na: „Wykonanie operatu wodnoprawnego dla zbiornika wodnego w miejscowości Karsy Duże wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym”


znalezionych: 588 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>