Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-07-13 13:06:25
Wygasł: 2022-07-22

Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2022-07-12 13:43:25
Wygasł: 2022-07-21

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Opublikowany: 2022-05-26 10:33:43
Wygasł: 2022-06-28

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, gm. Pacanów

Opublikowany: 2022-04-08 10:44:52
Wygasł: 2022-05-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, gm. Pacanów

Opublikowany: 2022-03-24 15:35:09
Wygasł: 2022-03-30

IGPM.7031.11.2022 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji : „Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Pacanów

Opublikowany: 2022-03-21 09:44:10
Wygasł: 2022-03-24

IGPM.271.2.2022 „Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346”

Opublikowany: 2022-03-21 09:40:01
Wygasł: 2022-03-28

IGPM.7031.10.2022 Bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych oraz tłuczniowych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Pacanów

Opublikowany: 2022-03-21 09:38:57
Wygasł: 2022-03-30

RK.271.1.2022 Dostawa i montaż promienników UV niskociśnieniowych do dezynfekcji wody na ujęciach wody w m. Wójeczka i Żabiec W ramach zadania: Modernizacja i przebudowa ujęć wody na trenie Gminy Pacanów

Opublikowany: 2022-02-09 09:25:19
Wygasł: 2022-02-24

MODERNIZACJA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY PACANÓW

Opublikowany: 2021-12-13 13:11:21
Wygasł: 2021-12-20

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Pacanów

Opublikowany: 2021-12-09 10:28:53
Wygasł: 2021-12-17

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2022 r.

Opublikowany: 2021-12-03 13:47:47
Wygasł: 2021-12-20

Przebudowa dróg na terenie Gminy Pacanów

Opublikowany: 2021-10-29 14:13:10
Wygasł: 2021-11-15

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów

Opublikowany: 2021-08-27 15:03:54
Wygasł: 2021-08-31

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację przedsięwzięcia pn: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki”.

Opublikowany: 2021-08-10 14:52:30
Wygasł: 2021-08-26

Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza-Tempo" Pacanów - etap I (stan surowy zamknięty).

Opublikowany: 2021-07-23 11:43:24
Wygasł: 2021-08-02

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów w roku szkolnym 2021/2022 oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz zapewnieniem opieki.

Opublikowany: 2021-07-08 10:39:15
Wygasł: 2021-07-22

Zapytanie ofertowe wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych . Szczegółowy zakres robót określa : skrócona dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót utrzymaniowych.

Opublikowany: 2021-05-06 12:12:33
Wygasł: 2021-05-27

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY, W FORMIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, samochodu STAR 244 stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2021-05-04 13:35:12
Wygasł: 2021-05-14

Wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych. Szczegółowy zakres robót określa: skrócona dokumentacja techniczna , przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót utrzymaniowych.

Opublikowany: 2021-04-07 13:03:22
Wygasł: 2021-04-16

Zapytanie ofertowe na: a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej spełniających wymogi określone w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach Publicznych ( Dz. U z 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami ). b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich spełniających wymogi określone w art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach Publicznych ( Dz. U z 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami. c) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego dla 4 przepustów.


znalezionych: 592 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>