Opublikowano: 2020-02-20 14:25:37

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 05.03.2020 r.

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA – ZADANIE 1

                Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, informuje, że w dniu 12.11.2019 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, pn.Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty na zadanie 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.

 

 

 

Pacanów , dnia 20.02.2020 r. 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zadanie 2

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, informuje, że w dniu 28.01.2020r.  odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, pn.Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”.

W postępowaniu na zadanie 2 wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 20.02.2020 r. o godz. 11:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów  złożył Wykonawca:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za posiadany certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych

Ilość punktów łącznie

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Ul. Paderewskiego 55,

25-950 Kielce

80,00

20

100,00


 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1350
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-01-20 14:22:13
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-01-20 14:23:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu