Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-12-10 09:11:09
Wygasł: 2021-01-05

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0t stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-12-08 14:39:45
Wygasł: 2020-12-09

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2020-12-08 14:39:07
Wygasł: 2020-12-09

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0t stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-11-16 13:44:09
Wygasł: 2020-12-18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU . Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2020-11-13 13:41:11
Wygasł: 2020-12-07

OGŁOSZENIEO SPRZEDAŻY, W FORMIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0t stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-11-13 13:36:54
Wygasł: 2020-12-07

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY, W FORMIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2020-09-04 15:46:48
Wygasł: 2020-09-14

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowany: 2020-08-19 13:37:27
Wygasł: 2020-08-27

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2020 r.

Opublikowany: 2020-08-04 14:09:54
Wygasł: 2020-08-12

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowany: 2020-07-20 10:06:46
Wygasł: 2020-08-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Opublikowany: 2020-07-20 10:04:58
Wygasł: 2020-08-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków.

Opublikowany: 2020-07-14 13:21:40
Wygasł: 2020-08-14

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie: Sprawdzenia i uporządkowania numeracji adresowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów, w szczególności: 1. Uporządkowanie około 600 punktów adresowych zduplikowanych i zwielokrotnionych na terenie Miasta i Gminy Pacanów. 2. Sprawdzenia poprawności danych w bazie adresowej GUGIK w zakresie dotyczącym numeracji porządkowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2020-07-02 12:27:14
Wygasł: 2020-07-15

Gmina Pacanów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2020 w wysokości 2.400.000,00 PLN w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.010.000,00 zł, oraz na pokrycie planowanego deficytu Gminy Pacanów na rok 2020 kwota 1.390.000,00 zł z przeznaczeniem na Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Słupia

Opublikowany: 2020-05-22 09:04:17
Wygasł: 2020-06-03

ZAPYTANIE OFERTOWE. Burmistrz Miasta i Gminy w Pacanowie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zaprasza do składania ofert w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy materiału ogrodzenia na prywatnej posesji w m. Kępa Lubawska działka ewid. gr 311.

Opublikowany: 2020-05-21 13:25:49
Wygasł: 2020-06-05

Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406

Opublikowany: 2020-04-30 11:28:58
Wygasł: 2020-05-15

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 2. Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 3. Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406

Opublikowany: 2020-03-13 13:53:50
Wygasł: 2020-03-23

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Opublikowany: 2020-03-10 12:52:02
Wygasł: 2020-03-16

Zapytanie ofertowe: Usługa uporządkowania około 600 punktów adresowych zdublowanych i zwielokrotnionych na terenie Gminy i Miasta Pacanów oraz sprawdzenie poprawności danych w bazie adresowej GUGIK w zakresie dotyczącym Miasta i Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-02-21 09:09:42
Wygasł: 2020-02-28

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2020 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-02-17 12:59:54
Wygasł: 2020-02-28

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej budowy nowego dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu"


znalezionych: 580 na 29 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>