Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-07-08 10:39:15
Wygasł: 2021-07-22

Zapytanie ofertowe wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych . Szczegółowy zakres robót określa : skrócona dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót utrzymaniowych.

Opublikowany: 2021-05-06 12:12:33
Wygasł: 2021-05-27

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY, W FORMIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, samochodu STAR 244 stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2021-05-04 13:35:12
Wygasł: 2021-05-14

Wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych. Szczegółowy zakres robót określa: skrócona dokumentacja techniczna , przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót utrzymaniowych.

Opublikowany: 2021-04-07 13:03:22
Wygasł: 2021-04-16

Zapytanie ofertowe na: a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej spełniających wymogi określone w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach Publicznych ( Dz. U z 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami ). b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich spełniających wymogi określone w art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach Publicznych ( Dz. U z 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami. c) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego dla 4 przepustów.

Opublikowany: 2021-03-22 12:17:08
Wygasł: 2021-04-22

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0027 Sroczków, gm. Pacanów: działka nr 851.

Opublikowany: 2021-03-18 13:50:21
Wygasł: 2021-03-25

Zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Słupia – etap I”

Opublikowany: 2021-03-17 12:37:53
Wygasł: 2021-03-25

Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Opublikowany: 2021-03-11 14:56:18
Wygasł: 2021-03-22

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa dachu na budynku Przedszkola w Wójczy, polegająca na zmianie konstrukcji dachu z dwuspadowego z naczółkami na dach dwuspadowy oraz wykonaniu zadaszeń nad wejściami. Wydatek finansowany w roku 2021 z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Opublikowany: 2021-01-25 13:06:11
Wygasł: 2021-02-15

Zapytanie ofertowe: Bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych oraz tłuczniowych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Pacanów

Opublikowany: 2021-01-11 12:59:13
Wygasł: 2021-02-03

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0t stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2021-01-11 12:59:10
Wygasł: 2021-02-03

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-12-31 10:32:58
Wygasł: 2021-01-08

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2021 r.

Opublikowany: 2020-12-23 13:25:23
Wygasł: 2021-01-20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Słupia – etap I

Opublikowany: 2020-12-18 14:38:49
Wygasł: 2020-12-23

ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup i dostawa urządzeń do zapobiegania przenoszeniu zakażeń w szczególności COVID-19 i utrzymania higieny w miejscach związanych z realizacją Projektu pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” przez Gminę Pacanów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Gminą Nowy Korczyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w części dotyczącej Lidera tj. Gminę Pacanów/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie i na jego potrzeby.

Opublikowany: 2020-12-14 12:05:19
Wygasł: 2020-12-18

Zapytanie ofertowe Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pacanów i jej jednostek organizacyjnych w okresie 36 miesięcy tj. od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku

Opublikowany: 2020-12-10 09:13:56
Wygasł: 2021-01-05

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-12-10 09:11:09
Wygasł: 2021-01-05

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0t stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-12-08 14:39:45
Wygasł: 2020-12-09

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2020-12-08 14:39:07
Wygasł: 2020-12-09

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0t stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-11-16 13:44:09
Wygasł: 2020-12-18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU . Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.


znalezionych: 596 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>