Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 577

Data publikacji:
2020-07-14 13:20:33

Przedmiot: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie: Sprawdzenia i uporządkowania numeracji adresowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów, w szczególności: 1. Uporządkowanie około 600 punktów adresowych zduplikowanych i zwielokrotnionych na terenie Miasta i Gminy Pacanów. 2. Sprawdzenia poprawności danych w bazie adresowej GUGIK w zakresie dotyczącym numeracji porządkowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów.

Treść przetargu:

Znak: IGPM.6624.18.2020 

Pacanów 14.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Pacanów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na zadanie:
Sprawdzenia i uporządkowania numeracji adresowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów, w szczególności:
1. Uporządkowanie około 600 punktów adresowych zduplikowanych i zwielokrotnionych na terenie Miasta i Gminy Pacanów
2. Sprawdzenia poprawności danych w bazie adresowej GUGIK w zakresie dotyczącym numeracji porządkowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów.
Opis przedmiotu zamówienia:
I. Zakres prac:
1. Wykonanie sprawdzenia i weryfikacji w terenie zduplikowanych i zwielokrotnionych numerów adresowych w ilości około 600 punktów;
2. Wykonanie sprawdzenia poprawności danych w bazie adresowej GUGIK w zakresie dotyczącym numeracji porządkowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów;
3. Sporządzenie wykazu zweryfikowanych numerów adresowych wraz z podaniem informacji o zmienionych i właściwych numerach; 
4. Aktualizacja bazy GUGIK w siedzibie zamawiającego.
I. Założony termin realizacji zamówienia: 30.05.2021 r.
II. Okres gwarancji: 3 lata od wykonania i odebrania zadania.
III. Warunki płatności: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury od wykonawcy
IV. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”;
2. Oferta winna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną;
3. Oferty należy składać w terminie do 14 sierpnia 2020 r. w formie wybranej:
a) pisemnej na adres:
URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów
Propozycję z ceną należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na wykonanie usługi sprawdzenia i uporządkowania numeracji adresowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów”.
b) faxem:
na numer (41)3765980
c) w wersji elektronicznej:
na adres e-mail: nieruchomosci@pacanow.pl.
V. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub telefonicznie pod nr nr: 41 3765403, 413765288, 413765461 wew. 25 lub 13.
VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Za-ca Burmistrza
mgr inż. Kazimierz Zdziebko


Załączone pliki
202002_Zapytanie_punkty_adresowe_formularz_oferty.docx202002_Zapytanie_punkty_adresowe_formularz_oferty (202002_Zapytanie_punkty_adresowe_formularz_oferty.docx - 13.42 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 13:20:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 202002_Zapytanie_punkty_adresowe_formularz_oferty
202002_Zapytanie_punkty_adresowe_RODO.docx202002_Zapytanie_punkty_adresowe_RODO (202002_Zapytanie_punkty_adresowe_RODO.docx - 21.027 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 13:21:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 202002_Zapytanie_punkty_adresowe_RODO
202002_Zapytanie_punkty_adresowe_wykaz.xlsx202002_Zapytanie_punkty_adresowe_wykaz (202002_Zapytanie_punkty_adresowe_wykaz.xlsx - 15.001 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 13:21:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 202002_Zapytanie_punkty_adresowe_wykaz

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1096
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-07-14 13:20:33
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-07-14 13:21:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu