Wersja do druku

Opublikowano: 2019-12-11 07:03:11

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Wynik postepowania:

 

Pacanów, dnia 02.12.2019 r.

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

                Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 22.11.2019 r. o godz. 10:25 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) pn. Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

·         na zadanie 1  nie złożono żadnej oferty,

·         na zadania 2, 3, 4, 5, 6 i 7 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dlatego też stosownie do zapisów:

·         art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie na zadanie 1 unieważniono,

·         art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie na zadanie 2, 3, 4, 5, 6 i 7  unieważniono.

 

Wyk. w 3 egz.:

 

1.      Egz. 1 strona internetowa

2.      Egz. 2 tablica ogłoszeń

3.      Egz. 3 a/a

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1349
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-11-15 13:06:46
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-11-15 13:10:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu