Opublikowano: 2018-03-06 14:12:34

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Gmina Pacanów: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Komorów o nr ewid 855 od km 0+000 do km 0+156 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy Małe o nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 0+131 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid grunt 1073 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi gminnej nr 361213T Komorów do Kobosa od km 0+000 do km 0+201 Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany”- Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Słupia Stadion od km 0+000 do km 0+165 Przebudowa drogi gminnej nr 361033T Komorów koło dołów od km 0+000 do km 0+424

Wynik postepowania:

Znak sprawy: IGPM.271.1.2018                                                                                                                                                                                                                      Pacanów  06.03.2018r

 

 

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów informuje, że w dniu 05.03.2018 r.  o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Komorów o nr ewid 855 od km 0+000 do km 0+156

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy Małe o nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 0+131

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289

Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid grunt 1073 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+399

Przebudowa drogi gminnej nr 361213T Komorów do Kobosa od km 0+000 do km 0+201

Przebudowa drogi gminnej nr 361079T  Książnice „Zakobylany”- Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505

Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Słupia Stadion od km 0+000 do km 0+165

Przebudowa drogi gminnej nr 361033T Komorów koło dołów od km 0+000 do km 0+424

numer postępowania: IGPM.271.1.2018

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t. j. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1913
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2018-02-16 13:51:37
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2018-02-16 14:01:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu